Skip to main content

Kutan depigmentering og subkutan atrofi efter peritendinøs kortikosteroidinjektion

Louis Jean Lepetit Thomsen1, Samir Ejam2 & Anne Birgitte Simonsen3

15. jan. 2024
2 min.

En 31-årig kvinde fik tenosynovitis på dorsalsiden af venstre håndled og modtog behandling med kortikosteroidinjektion (2 ml methylprednisolon, 40 mg/ml). Efter to måneder udvikledes der depigmentering i huden og atrofi af det subkutane væv (Figur 1).

Injektion af kortikosteroid er en effektiv og hyppigt anvendt behandling af mange forskellige tilstande i mange specialer. Der er dog en række potentielle bivirkninger, som er vigtige at være bekendt med, herunder de-/hypopigmentering, hyperpigmentering, dermal eller subkutan atrofi, alopeci, infektion, ulceration og lokal forkalkning. Mekanismen bag vævsatrofi og depigmentering er ukendt, men formodes at være den antimitotiske effekt samt en direkte cytotoksisk effekt på melanocytterne [1]. Risikoen for hudbivirkninger afhænger af både dosis og administrationsvej [2] og ses hyppigere ved overfladisk injektion. Ved depigmentering vil der på grund af manglen på melanin i området være øget risiko for skader forårsaget af UV-bestråling, herunder forbrænding. Der forventes at ske spontan repigmentering i løbet af måneder [3]. Dette billede illustrerer depigmentering og subkutan atrofi som komplikation i forbindelse med kortikosteroidinjektion og har til hensigt at gøre læger i alle specialer opmærksomme på de potentielle bivirkninger ved denne meget benyttede behandling.

Korrespondance Anne Birgitte Simonsen. E-mail: Anne.birgitte.simonsen@regionh.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 15. januar 2024

Interessekonflikter Der er anført potentielle interessekonflikter. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2024;186:V72006

doi 10.61409/V72006

Open Access under Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Referencer

  1. Brinks A, Koes BW, Volkers AC et al. Adverse effects of extra-articular corticosteroid injections: a systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11:206.
  2. Huscher D, Thiele K, Gromnica-Ihle E et al. Dose-related patterns of glucocorticoid-induced side effects. Ann Rheum Dis. 2009;68(7):1119-24.
  3. Gupta A, Garg M, Johnson N, Vignesh P. Hypopigmentation after intra-articular corticosteroid injection. BMJ Case Rep. 2019;12(3):e228921.