Content area

|
|

Kvantitativ vurdering af betydning af mundbind under en pandemi

Brug af mundbind i det offentlige rum har været et væsentligt tiltag for at mindske spredning og infektion med SARS-CoV-2. Kvaliteten og karakteren af data, der beskriver effektiviteten af mundbind har dog været varierende.
Vektor: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

Effekten af mundbind under en pandemi har været på alles læber. Et nyt studie bragt i tidsskriftet Science konkluderer, at mundbind har en væsentlig betydning med hensyn til reducering af smittespredning.

Henning Bundgaard, professor, overlæge, dr.med., Kardiologisk Afdeling, Rigshospitalet, og Kasper K. Iversen, professor, overlæge, dr.med., Akutafdelingen, Herlev Hospital, kommenterer: »Cheng et al. tager i Science-artiklen med den optimistiske titel »Face masks effectively limit the probability of SARS-CoV-2 transmission« lidt overraskende udgangspunkt i, at randomiserede studier har vist, at brug af mundbind kun har en marginal – eller ingen – beskyttende effekt ift. den raske bærer – men derimod, at observationelle studier indikerer effekt. Forfatterne fastslår, at SARS-CoV-2 også er luftbåren. Ift. maskeeffektivitet henviser de til et studie, der viser, at kirurgiske eller tilsvarende masker har en partikelpenetransrate på 30-70%, studiet har dog ikke undersøgt penetrans af virus. Ud fra andres målinger af virus (dog ikke SARS-CoV-2) i udåndingsluften, i luften (inkl. SARS-CoV-2) i forskellige medicinske centre og med kendskab til den infektiøse virusdosis bestemte forfatterne populationsinfektionssandsynligheden og fandt, at den luftbårne viruskoncentration i de fleste situationer er lav nok til, at mundbind effektivt kan beskytte mod smitte, hvorimod deres model viser, at masken har lavere effekt, jo højere luftens viruskoncentrationen er. Kildekontrol er mere effektiv end beskyttelse af raske bærere, og størst effekt ses, når alle bruger maske. Modellens resultater baseres på en lang række antagelser, men det svækker særligt fundene, at penetrationen af SARS-CoV-2 gennem – og flow omkring – masken, ikke er målt, men også baseres på en række antagelser. Samlet set understøtter studiet det teoretiske rationale for brug af maske – og understreger samtidig betydning af andre tiltag for at holde virusmængden nede i indåndingsluften – som at holde afstand, og betydningen af ventilation – og høj »maskekomplians«. Om den teoretisk vurderede betydelige beskyttende effekt af brug af masker kan omsættes til en real life-effekt er dog stadigt uklart og kunne ikke verificeres i det danske maskestudie publiceret i 2020«.

Cheng Y, Ma N, Witt C, et al. Face masks effectively limit the probability of SARS-CoV-2 transmission. Science 2021 (accepteret).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Flemming Amter | 19/10
1 Kommentar
af Henrik Dibbern | 18/10
1 Kommentar
af Jens Langhoff-Roos | 17/10
3 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 16/10
1 Kommentar
af Lars Lindberg Andersen | 15/10
1 Kommentar
af Johan Tommy Robert Wallentin | 14/10
1 Kommentar
af Kristian Valbak | 11/10
2 kommentarer
af Birger Kreutzfeldt | 11/10
1 Kommentar