Skip to main content

Kvinders hverdagsforståelser af krop og sundhed

Cand.mag. Lisbeth Rostgård: Forf.s adresse: J.B. Winsløws Vej 9 B, st. th. DK-5000 Odense C. E-mail: lrostgaard@health.sdu.dk Forsvaret finder sted den 18. september 2006, kl. 14 i Auditoriet, J.B. Winsløws Vej 25, Odense. Bedømmere: Forsker Ulla-Britt Lilleaas, Norge, lektor Lene Otto og professor Jakob Kragstup. Vejleder: Lektor Helle Johannessen .

16. okt. 2006
2 min.

Ph.d.-afhandlingen, der er udført ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, har til formål at belyse aktuelle forestillinger og handlinger vedrørende krop og sundhed blandt lægfolk, i den folkelige sundhedssektor. Ved hjælp af etnografiske metoder som deltagerobservation og interview er der udført feltstudier i tre »sundhedsarenaer« blandt kvindelige sundhedsbrugere. De tre arenaer er et yogahold, et gymnastikhold på et motionscenter og et kolonihaveområde. Arenaerne er valgt for at få en spredning i det empiriske materiale mht. brugernes helsestrategier og konceptualiseringer af krop og sundhed, bl.a. en bredde med hensyn til strategiers og koncepters tilknytning til den professionelle og/eller den alternative sundhedssektor. Derudover er de tre grupper valgt for at få en spredning i materialet også mht. kvindernes alder og levevilkår. Med udgangspunkt i hverdagslivet i den folkelige sektor efterspørger sundhedsbrugere ydelser og produkter fra såvel den professionelle som den alternative sektor, og de sammensætter deres individuelle strategier og hverdagsforståelser synkretistisk. Medierne spiller en vigtig rolle, i og med at de cirkulerer og populariserer de »råmaterialer«, som indgår i de individuelle strategier. I afhandlingen diskuteres det sundhed-skønhed-velvære-triplex, som synes at appellere til kvinder; desuden diskuteres forskellige former for fysisk aktivitet og komplementær/alternativ behandling som værende særligt relevante midler til imødekommelse af mange af hverdagslivets dårligdomme; endelig behandles temaer som fx videnskabeliggørelse af hverdagslivet, mainstreaming af det alternative, kommercialisering af sundhed og empowerment af kvinder.