Content area

|
|

Lægemidler og 75-årige

Forfatter(e)
Ishay Barat: Ishay Barat

En beskrivelse af forbruget, en undersøgelse af sikkerheden og en vurdering af aspekter af uhensigtsmæssigt forbrug

Ph.d.-afhandlingen er udført i 1996-2000 på geriatrisk afdeling G, Århus Amtssygehus i samarbejde med Klinisk Farmakologisk Center, Aarhus Universitet.

Ældre menneskers medicinforbrug er stigende. Medicin kan have bivirkninger, der fører til øget sygelighed og nedsat funktionsevne og dermed til større behov for offentlige ydelser.

I en tværsnitsundersøgelse blev medicinforbruget hos ældre mennesker vurderet, især mhp. polyfarmaci, potentielle interaktioner, forskellen mellem medicinforbrug og ordinationer, viden om den anvendte medicin og medicinens påvirkning af funktionsevnen.

I alt 498 hjemmeboende 75-årige, der var udtrukket fra Folkeregistret blev interviewet, og yderligere data blev indsamlet fra deres praktiserende læger. Næsten alle brugte receptmedicin. Polyfarmaci ( 3 medikamenter) forekom hos to tredjedele og var associeret til risikoen for interaktioner. Hos over halvdelen fandtes receptpligtig medicin, der ikke var kendt af lægen. Hver femte manglede mindst et medikament i medicinskabet i forhold til lægens liste. Tre fjerdedele fulgte ikke lægens dosering og to tredjedele fulgte ikke regimet. Disse forhold vanskeliggør forebyggelsen af bivirkninger og øger risikoen for behandlingssvigt og interaktioner. Patienter med afvigelser fra ordinationen var karakteriserede ved at bo alene, have kontakt med flere læger, bruge 3 præparater, mangle kendskab til deres medicin eller have symptomer på demens. Brug af doseringsæsker reducerede fejlene. Polyfarmaci og brug af CNS-medikamenter var associeret med nedsat funktionsevne.

Det er nødvendig at øge opmærksomheden på ældres medicinforbrug, polyfarmaci og brug af CNS-medikamenter. En bedre patientvejledning, en fælles medicinjournal for alle patientens læger og brug af doseringsæsker, evt. dosisdispenseringsordninger vil mindske risikoen for utilsigtede medicinbivirkninger og øge patientsikkerheden.

Forf.s adresse: Geriatrisk afdeling C, Århus Amtssygehus, 8000 Århus C.

Forsvaret finder sted den 17. januar 2002, kl. 14.00, Marselisborg Center, Marselisborg Hospital.

Bedømmere: Marianne Schroll, Jesper Hallas og Steen Elkjær Husted.

Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(03):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar