Content area

|
|

Langtidsbrug af acetylsalicylsyre mindsker cancerrisiko

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

En række studier har vist, at profylaktisk acetylsalicylsyre (ASA) mindsker risikoen for cancer og død som følge heraf. Formålet med denne oversigtsartikel var at gennemgå disse og på den baggrund evaluere effekt og sikkerhed af profylaktisk brug af ASA.

I forhold til relative risici og effekt på cancerincidens og -mortalitet findes især studier vedrørende kolorektalcancer, øsofaguscancer og øvrige gastrointestinale cancertyper. Samlet set synes ASA’s effekt på cancer at slå igennem efter tre års brug og efter fem år i forhold til mortalitet. For personer, som ikke er i en særlig risikogruppe, medfører højere doser øget toksicitet, men ikke nogen yderligere fordele sammenlignet med lavere doser. Blødning er den største risiko ved brug af ASA, og denne risiko er stærkt aldersafhængig.

For 50-65-årige uden særlige risikofaktorer synes profylaktisk brug af ASA i ti år at medføre en relativ risiko-reduktion på 7-9% for cancer, myokardieinfarkt og apopleksi set over en 15-årig periode. Den samlede, relative reduktion i mortalitet estimeres til 4% over en 20-årig periode. Forfatternes hovedkonklusion lyder, at indtagelse af 75-325 mg ASA dagligt i minimum fem år har flere positive end negative effekter.

Læge Morten Würtz, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, kommenterer: ”Dette veludførte studie viser, at lavdosis-ASA kan reducere 20-årsmortaliteten hos raske. Effekten er drevet af en reduceret risiko for kolorektal cancer, som dog ikke var det primære endepunkt i de inkluderede studier. Desuden kan ASA’s bivirkninger, særligt gastrointestinal blødning, have medført tidligere cancerdiagnostik og dermed bedre prognose hos ASA-behandlede individer sammenlignet med kontrolindivider. Aktuelle danske behandlingsvejledninger anbefaler ikke ASA som primær profylakse hos raske individer [Cardio.dk], og den mortalitetsreducerende effekt af ASA i aktuelle studie må siges at være opsigtsvækkende”.

Cuzick J, Thorat MA, Bosetti C et al. Estimates of benefits and harms of prophylactic use of aspirin in the general population. Ann Oncol 2014 Aug 5. pii: mdu225 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer