Skip to main content

Langtidsdoxycyclin til at forebygge KOL-eksacerbationer

Nyt randomiseret studier over 12 måneder undersøger, om fast daglig behandling med docycyclin reducerer eksacerbationshyppigheden hos patienter med svær KOL og tendens til eksacerbationer.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

2. nov. 2023
2 min.

Et af de vigtigste behandlingsmål ved kronisk KOL er at nedsætte forekomsten af eksacerbationer. En række KOL-medikamenter og forebyggende makrolidbehandling har i randomiserede studier vist effekt, men vores viden om, hvorvidt andre antibiotika end makrolider kan være effektive, er sparsom. Et nyt, dobbeltblindet, randomiseret studie af 100 mg doxycyclin daglig over for placebo i 12 måneder inkluderer 222 patienter med KOL og hyppige eksacerbationer (median på to eksacerbationer (1-4) i året før inklusionen).  Forfatterne rapporterer, at doxycyclin ikke reducerede eksacerbationsraten signifikant (rateratio (RR) = 0,86 (95% konfidens-interval (KI): 0,67-1,10)). I en planlagt subgruppeanalyse blandt patienter med svær KOL og et blodeosinofiltal på < 300 celler/ml var der dog signifikant færre eksacerbationer blandt patienterne, som fik doxycyclin (RR = 0,5 (95% KI: 0,29-0,84)).

Professor, overlæge Jens-Ulrik Stæhr Jensen, Lungemedicinsk Sektion, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »Patienter med KOL og mange bakterielt udløste eksacerbationer, som ikke tåler makrolider, har brug for et alternativ. Resultaterne af dette randomiserede studie er desværre uklare. På den ene side findes ,ingen signifikant ændring’, omvendt er KOL-eksacerbationsraten pr. år numerisk markant lavere i interventionsgruppen end i placebogruppen: 2,3 vs. 3,4, p = 0,23, og i planlagte subgruppeanalyser ses en udtalt effekt hos dem, som oftest har bakterielle infektioner. Mulige årsager til de inkonklusive resultater inkluderer lille antal inkluderede patienter, ubalanceret randomisering, højt dropout, og at patienter, som døde, talte som dropouts. Yderligere har man valgt at inkludere en mængde patienter med relativt høj FEV1 og uden svære KOL-eksacerbationer. Hos disse patienter er eksacerbationer kun sjældent bakterielt udløst, hvorfor antibakteriel profylakse forventes virkningsløs.  Sine svagheder til trods giver studiet håb for de sværest ramte personer med KOL, idet man i fremtiden formentlig vil kunne definere en mindre gruppe, der får stor gavn af doxycyclinprofylakse. I et økologisk perspektiv vil det kun være relevant at give antibiotikaprofylakse til et lille antal af de hårdest ramte personer med KOL«.

Interessekonflikter ingen.