Content area

|
|

Langtidsoverlevelse ved metastaserende malignt melanom med BRAF-mutation

En samlet analyse af tidligere studier viser, at førstelinjebehandling med dabrafenib sammen med trametinib medfører en gavnlig langtidseffekt hos ca. en tredjedel af patienterne.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Hvert år bliver ca. 2.200 danskere diagnosticeret med malignt melanom, og forekomsten af nye tilfælde stiger med ca. 5% om året. De fleste patienter har lokaliseret sygdom og kan behandles kirurgisk, men omkring 350 patienter årligt udvikler metastaserende sygdom og har brug for medicinsk behandling. Ca. halvdelen af dem har såkaldt BRAF-mutation og er derfor tilgængelige for targeteret behandling med BRAF-inhibitorer, som vemurafenib, dabrafenib og encorafenib, og MEK-inhibitorer, som cobimetinib, trametinib og binimetinib. En ny opgørelse over langtidseffekten af kombinationsbehandling med dabrafenib og trametinib som førstelinjebehandling er netop blevet publiceret. I opgørelsen indgår 563 patienter, som indgik i to tidligere publicerede studier og blev fulgt op i op til fem år. Man fokuserede på overlevelse og såkaldt progressionsfri overlevelse, som beskriver den tid, som ligger mellem begyndelse af behandling, til sygdommen progredierer, eller døden indtræffer. Efter fem år var 34% af patienterne i live, mens den progressionsfrie overlevelse blev observeret hos 19%.

Overlæge Lars Bastholt, Odense Universitetshospital, kommenterer: »Der er ingen tvivl om dette studies meget store betydning for patienter med metastaserende malignt melanom. De seneste ti år har budt på mange nye effektive behandlingsmuligheder for patienter med metastaserende malignt melanom med både immunterapi og BRAF-targeteret behandling. Vores bekymring har været om BRAF-targeteret behandling kan sikre en langtidsoverlevelse på samme måde, som vi har set det med immunterapien. Det er derfor godt at se femårstal, der viser, at en betydelig andel af patienterne lever uden sygdomsaktivitet også efter fem år. Den fortsatte opfølgning af data fra disse studier, hvor også danske patienter deltog, er dog meget vigtig for at se, om vi virkelig får en overlevelseskurve, der ikke længere indikerer et fald i overlevelsen – altså at patienterne ikke længere dør af deres melanomsygdom«.

Robert C, Grob J, Stroyakovskiy D et al. Five-year outcomes with dabrafenib plus trametinib in metastatic melanoma. N Engl J Med 4. jun 2019 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: LB har deltaget i advisory boards for BMS; Novartis, Merck MSD, Roche, InCyte, AstraZeneca og Celgene.

Blad nummer: 

Right side

af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer
af Poul Bror H. Videbech | 25/07
2 kommentarer