Content area

|
|

Langtidsprognosen ved fedme med og uden metabolisk syndrom

Personer med fedme har kun forhøjet risiko for kardiovaskulær sygdom og død, hvis de også har metabolisk syndrom. Imidlertid vil mange med fedme, som er metabolisk raske, med årene udvikle metabolisk syndrom.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Både fedme og metabolisk syndrom betragtes som kardiovaskulære risikofaktorer. Det diskuteres dog fortsat, om undergruppen af personer med fedme, som ikke har tegn på metabolisk syndrom, også har en dårlig prognose med hensyn til udvikling af kardiovaskulær sygdom og overlevelse. Et finsk studie undersøger risikoen for kardiovaskulær sygdom, død og transition fra fedme uden metabolisk syndrom til fedme med metabolisk syndrom blandt ca. 1.000 personer, som er blevet fulgt i op til 30 år.

Forfatterne rapporterer, at personer med fedme, men uden metabolisk syndrom havde samme risiko for at blive syge og dø, som personer uden fedme og uden metabolisk syndrom, mens personer med fedme og metabolisk syndrom havde en signifikant højere mortalitet, risiko for kardiovaskulær sygdom og for atrieflimren. De rapporterer også, at blandt de 40 patienter med fedme uden metabolisk syndrom, som blev genundersøgt efter 22 år, var kun 15 (38%) uden metabolisk syndrom.

Professor Bjørn Richelsen, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Studiet publiceres midt i en debat om, hvorvidt begrebet ,sund fedme’, metabolically healthy obesity [MHO], eksisterer eller ej. Det vil sige, om en subgruppe af dem, der lider af fedme, ikke har nogen betydende overrisiko for hjerte-kar-sygdom [HKS] eller øget mortalitet. Studiet støtter, at begrebet findes, da personer med MHO har samme risiko for HKS og død som dem, der ikke lider af fedme og er metabolisk raske. Højest mortalitet var som forventet blandt dem med fedme og metaboliske forstyrrelser [MF]. Studiet tyder således på, at det mere er tilstedeværelse af MF end selve fedmen: afgrænset ved BMI > 30 kg/m², der betinger den øgede helbredsrisiko. At der med alderen er en øget risiko for at udvikle MF er velbeskrevet og ses også i det aktuelle studie. Studiets begrænsning er den relativt lille studiepopulation: 1.000 personer, herunder at MHO-gruppen er ret lille. Alle studier viser ikke det samme, hvilket der kan være mange årsager til; men det er muligt, at en af årsagerne er, at MHO-gruppen er karakteriseret ved at have højere cardio-respiratory fitness og er mere fysisk aktive. Derfor bør fremtidige undersøgelser af ,sund fedme’ tage de enkelte deltageres fysiske aktivitet med i betragtning«.

Käräjämaki AJ, Korkiakoski A, Hukkanen J et al. Long-term metabolic fate and mortality in obesity without metabolic syndrome. Ann Med. 2022;54(1):1432-1443.

INTERESSEKONFLIKTER: BR angiver undervisning for NovoNordisk

Blad nummer: 

Right side