Content area

|
|

Langvarig progredierende nekrose observeret efter konservativ behandling af subkutan injektion af stærk base

Forfatter(e)

Sondre Flægstad Koren1, Christian Lyngsaa Lang2 & Michael Prangsgaard Møller1

1) Plastikkirurgisk Afdeling, Københavns Universitetshospital – Herlev Hospital, 2) Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Københavns Universitetshospital – Rigshospitalet

Ugeskr Læger 2021;183:V71078

En 46-årig kvinde blev indlagt, efter at hun i suicidalt øjemed havde injiceret sig subkutant i albuebøjningen med 25% salmiakspiritus, pH 13,5.

En base skader huden, ved at den denaturere de proteinerne, den kommer i kontakt med, opløser fedt og forårsager henflydende nekrose [1, 2]. Basen bliver ved med at trænge ned i vævet og giver en progredierende skade. Kemisk forbrænding med en base behandles traditionelt ved at skylle med vand i flere timer for at fortynde basen. Der findes dog også neutraliserende stoffer som syre-base-neutraliseringsvæsken Diphoterine, som neutraliser både syrer og baser og kun kræver skylning i 15 minutter [2].

Da patienten havde injiceret basen, umuliggjorde det skylning af huden. Problemstillingen var derfor, om man skulle excidere området i den udbredelse, man troede var sufficient, med risiko for at fjerne for meget væv eller behandle konservativt, hvor man ventede og så og derefter reviderede nekroserne.

Vi valgte den konservative tilgang til problemet. Man observerede progredierende vævsskade i over en måned efter injektionen. Efter talrige sårrevisioner var der ikke tegn til yderligere forværring, og patienten blev opereret i generel anæstesi, hvor defekten blev lukket med lokal lapplastik.Korrespondance Sondre Flægstad Koren. E-mail: sondrefk@gmail.com
Publiceret på ugeskriftet.dk 13. september 2021
Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
UgeskrLæger 2021;183:V71078
  1. Ahmadi H, Durrant CAT, Sarraf KM, Jawad M. Chemical burns: a review. Curr Anaesth Crit Care 2008;19:282-6.

  2. Ætsning eller kæmisk forbrænding. http://brandsaar.dk/aetsninger/ (14. feb 2021).

Right side

af Kamaran Shorsh | 24/09
2 kommentarer
af Julius Vindbjerg Nissen | 24/09
4 kommentarer
af Carsten Anker Edmund | 24/09
26 kommentarer
af Helle Lone Jensen | 23/09
1 Kommentar
af Martin Gottliebsen | 21/09
2 kommentarer
af Bente Ulla Rasmusson | 20/09
1 Kommentar
af Carsten Reidies Bjarkam | 18/09
1 Kommentar