Skip to main content

Lavdosis-CT-screening nedsætter dødelighed af lungekræft

Nyt europæisk studie viser, at deltagelse i et screeningsprogram var associeret til en reduktion i dødelighed af lungekræft på ca. 30% efter tiårsopfølgning.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

20. feb. 2020
2 min.

Lungekræft er den hyppigste dødelige kræftform i den vestlige verden, og i Danmark dør der flere personer af lungekræft end af prostatakræft, brystkræft og tyktarmskræft tilsammen. Rygning er uden sammenligning den vigtigste årsag, men i dag optræder de fleste dødsfald som følge af lungekræft blandt tidligere rygere, som i mange år efter rygestop fortsat har en høj risiko for at udvikle sygdommen. Et studie gennemført i Holland og Belgien inkluderede 13.195 mænd og 2.594 kvinder med høj risiko for lungekræft på baggrund af stort kumuleret tobaksforbrug, som blev randomiseret til enten kontrolgruppe eller CT-screeningsgruppe, som var screenet med lavdosis-CT ved start, efter et, tre og 5,5 år. Forfatterne rapporterer nu resultater af tiårsopfølgning og konkluderer, at screening medførte en signifikant lavere dødelighed af lungekræft på 24% blandt mænd og 33% blandt kvinder, hvilket i studiets tilfælde betød, at man ved at CT-screene ca. 7.900 deltagere forhindrede 60 dødsfald af lungekræft.

Klinisk lektor, Zaigham Saghir, Lungemedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, og Københavns Universitet, kommenterer: »NELSON-studiet er det seneste i rækken af randomiserede screeningsforsøg med lavdosis-CT, som blev sat i søen i 00’erne og det største europæiske af slagsen med tilstrækkelig statistisk styrke til at vise effekt på lungekræftdødelighed. Efter at det amerikanske studie NLST –53.454 deltagere – i 2011 for første gang viste reduktion i total- og lungekræftdødelighed, er CT-screening indført i blandt andet USA, medens man i Europa har afventet resultaterne af de europæiske studier. Nu hersker der ikke meget tvivl om, at CT-screening reducerer lungekræftdødelighed i en højrisikopopulation af rygere og eksrygere. NELSON-studiet demonstrerer, at man ved brug af volumenmåling og væksthastigheder af lungeforandringer kan diagnosticere lungekræft i tidligt stadium og nedbringe antallet af fremskredne lungekræfttilfælde. Dette med en lav falsk positiv rate og estimat af overdiagnostik. Overvejelser over, hvordan et screeningsprogram for højrisikopersoner i Danmark kan designes, er i gang i regi af Dansk Lunge Cancer Gruppe og Sundhedsstyrelsen«.

de Koning HJ, van der Aalst CM, de Jong PA et al. Reduced lung-cancer mortality with volume CT screening in a randomized trial. N England J Med 2020;382:503-13.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen