Skip to main content

Lavdosisacetylsalicylsyre til kronisk hepatitis B og kronisk hepatitis C

Svensk registerstudie antyder, at acetylsalicylsyre reducerer risikoen for leverkræft og leverrelateret død hos patienterne.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

7. apr. 2020
2 min.

Både ved kronisk hepatitis B og kronisk hepatitis C kan ses udvikling af levercirrose og hepatocellulært karcinom (HCC). Et nyt svensk registerstudie af 50.275 patienter med kronisk hepatitis B eller kronisk hepatitis C har fulgt udviklingen af HCC og leverrelateret død i ca. otte år og sammenlignet risikoen blandt nye brugere af lavdosisacetylsalicylsyre (≤ 160 mg daglig) med risikoen blandt ikkebrugere. Studiet rapporterer en klinisk signifikant reduktion i forekomsten af begge komplikationer, som er proportional med varigheden af behandlingen. Således estimeres, at tiårsrisikoen for HCC faldt fra 7,6% blandt ikkebrugere til 5,8% blandt korttidsbrugere og til 2,0% blandt langtidsbrugere.

Peter Jepsen, lektor og afdelingslæge på Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Dette er et fremragende eksempel på, hvad data fra sundhedsregistre kan bruges til, og vi har samme muligheder i Danmark. Kernespørgsmålet er, om den lavere HCC-risiko blandt brugerne skyldes acetylsalicylsyre eller kan tilskrives andre faktorer. Især er det væsentligt, om brugerne af acetylsalicylsyre er sundere og mere sundhedsbevidste end ikkebrugerne. Det er således plausibelt, at de nye brugere af acetylsalicylsyre har ændret deres adfærd i en sundere retning, samtidig med at de begyndte at bruge acetylsalicylsyre. Fundet i dette studie ligger i tråd med lignende registerstudier, som har fundet, at også brugere af statiner har en lavere forekomst af komplikationer til levercirrose. Forfatterne konkluderer da også, at studiet i sig selv ikke betyder, at vi skal tilbyde acetylsalicylsyre til vores patienter med kronisk hepatitis B eller C, men at det lægger op til, at vi gennemfører et lodtrækningsforsøg med acetylsalicylsyre. Lodtrækningsforsøg med statiner er allerede i gang, også i Danmark«.

Simon TG, Duberg A-S, Aleman S et al. Association of aspirin with hepatocellular carcinoma and liver-related mortality. N Engl J Med 2020;382:1018-28.

Interessekonflikter: ingen.