Skip to main content

Leishmaniasis

Diljit Kaur Knudsen E-mail: diljit.kaur.knudsen.02@regionh.dk Kristian Kofoed
Hud- og allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital Sofie Vetli Hjorth
Patologiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital Ugeskr Læger 2018;180:V69596

21. maj 2018
2 min.

En 79-årig etnisk dansk kvinde blev henvist til en dermatologisk afdeling, da der over to måneder havde udviklet sig en voksende ikkekløende forandring på venstre kind. Objektivt blev der fundet en erytematøs, let skællende, fast, uøm nodulus på 1,5 cm midt på venstre kind. Huden var i øvrigt upåfaldende, og patienten var i velbefindende. Mikroskopi af biopsi fra elementet gav mistanke om intracellulært lejrede Leishmania-parasitter. I en efterfølgende biopsi, der blev sendt til undersøgelse for Leishmania-DNA, blev diagnosen bekræftet vha. polymerasekædereaktion. Det konstateredes, at der var et kompleks af L. donovani og L. infantum. Anamnestisk oplyste patienten, at hun en måned inden, hun første gang havde observeret hudforandringen, var hjemkommet fra en tre måneder lang campingferie i Sydspanien. Hun blev henvist til videre behandling på en infektionsmedicinsk afdeling.

Kutan leishmaniasis (orientbyld) er en protozoinfektion, der overføres via stik fra sandmyg. Sygdommen ses i Sydamerika, Afrika, Sydeuropa og Asien, hvor der er beskrevet omkring 20 forskellige arter. Inkubationstiden varierer fra uger til måneder. L. donovani/L. infantum er endemisk i dele af Sydeuropa, hvor især hunde fungerer som reservoir for infektionen, og infektionen kan forårsage både visceral og kutan leishmaniasis [1-3]. Da leishmaniasis sjældent ses i ikkeendemiske områder som Danmark, kan manglende fortrolighed med sygdommen føre til forsinket diagnose og behandling.

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 21. maj 2018

Interessekonflikter: ingen.

Referencer

Litteratur

  1. Kevric I, Cappel MA, Keeling JH. New world and old world Leishmania infections: a practical review. Dermatol Clin 2015;33:579-93.

  2. Chicharro C, Llanes-Acevedo IP, Garíca E. Molecular typing of Leishmania infantum isolates from a leishmaniasis outbreak in Madrid, Spain, 2009 to 2012. Euro Surveill 2013;18:20545.

  3. Herrador Z, Gherasim A, Jimenez BC. Epidemiological changes in Leishmaniasis in Spain according to hospitalization-based records, 1997-2011: raising awareness towards Leishmaniasis in non-HIV patients. PloS Negl Trop Dis 2015;9:e000394.