Skip to main content

Liraglutid som ny behandling af galdesyrediarré

Nyt dansk dobbeltblindet studie viser bedre effekt af liraglutid end af colesevelam på galdesyrediarré.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

10. nov. 2022
2 min.

Galdesyrediarré kan skyldes nedsat absorption af galdesyrerne i den nederste del af tyndtarmen. Konsekvensen er en øget mængde af galdesyrer i colon, hvilket kan give vandig diarré, som i sværeste tilfælde kan være ledsaget af mavesmerter, væsketab og vægttab. Årsagen til galdesyremalabsorption er ofte operativ fjernelse af dele af tyndtarmen, men tilstanden ses også ved andre sygdomme, herunder diabetes, kronisk pankreatitis, bakteriel overvækst og cøliaki. Standardbehandling er galdesyrebindende stoffer som colestyramin, men behandlingen er ikke altid effektiv. Nyt dansk studie sammenligner GLP-1-agonisten liraglutid med galdesyrebinderen colesevelam i et dobbeltblindet design blandt 52 patienter med svær galdesyrediarré. Forfatterne konkluderer, at liraglutid var colesevelam overlegen med hensyn til at reducere hyppigheden af diarréerne.

Professor, overlæge Peter Bytzer, Københavns Universitet og Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge, kommenterer: »Dette vigtige og velgennemførte kliniske forsøg blev inspireret af observationer fra et par danske patienter i behandling med liraglutid for diabetes og overvægt, som – overraskende – kunne berette, at deres galdesyremedierede diarré forsvandt under behandlingen. Selvom det kan indvendes, at doseringen af standardbehandlingen med colesevelam i forsøget måske ikke var optimal, var effekterne under liraglutidbehandling overbevisende bedre. Subkutant injiceret liraglutid normaliserede afføringerne hos 17/25 af de behandlede og reducerede antallet af afføringer hos alle 25. Data fra forsøget peger endvidere på, at liraglutids effekt på galdesyrediarré er forskellig fra mekanismen ved galdesyrebindere som colesevelam og formentlig mere hensigtsmæssig fra et patofysiologisk perspektiv. En vigtig klinisk observation af en ikkeventet effekt af en GLP-1-receptoragonist kan således være starten på et paradigmeskift i behandlingen af galdesyremedieret diarré, en underdiagnosticeret lidelse, som afficerer 1-2% af befolkningen«.

Kårhus ML, Brønden A, Forman JL et al. Safety and efficacy of liraglutide versus colesevelam for the treatment of bile acid diarrhoea: a randomised, double-blind, active-comparator, non-inferiority clinical trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022; 7(10): 922-931.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen