Content area

|
|

Livskvalitet 15 år efter diagnosen af lokaliseret prostatacancer

Langtidsopfølgning af mænd med lokaliseret prostatacancer viser, at livskvaliteten på forskellig vis er påvirket af det primære behandlingsvalg og er dårligere end hos raske mænd i baggrundsbefolkningen.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Et nyt studie fra Australien med 15-årsopfølgning fokuserer på livskvalitet blandt 1.642 mænd med lokaliseret prostatacancer efter forskellige behandlinger, herunder radikal prostatektomi og aktiv overvågning (observation). Forfatterne rapporterer om senfølger i patientgruppen sammenlignet med en aldersmatchet gruppe af mænd uden prostatacancer. Studiet viser, med de usikkerheder der er forbundet med sammenligning med »raske« kontroller, at behandling af prostatacancer ikke er uden omkostninger.

Uafhængigt af det initiale behandlingsvalg er der en betydelig risiko for påvirkning af livskvalitet strækkende sig fra problemer med seksuel dysfunktion over urininkontinens til tarmproblemer.

Professorerne Martin Andreas Røder og Klaus Brasso, Copenhagen Prostate Cancer Center, Urologisk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: »De forskellige behandlinger har forskellige profiler, og dette observationsstudie kan derfor ikke bruges til direkte sammenligning. Studiets resultater understreger dog, at der i forbindelse med samtalen med patienten med nydiagnosticeret prostatacancer ud over fokus på den initiale behandling også skal lægges vægt på senfølger. Der er i tidligere publicerede randomiserede studier påvist en reduktion af risiko for progression og død af prostatacancer ved radikal prostatektomi sammenlignet med observation; men gevinsten i form af vundne leveår er begrænset og skal afvejes i forhold til senfølger.

I samtalen med patienten med nydiagnosticeret prostatacancer overskygges langtidskonsekvenserne formentligt ofte af den umiddelbare usikkerhed, der er forbundet med en cancerdiagnose, og risici for senfølger vægtes formentligt mindre i den ,akutte’ situation, hvor fokus er rettet på mulighed for behandling. Det australske studie understreger om noget vigtigheden af grundig information. Beslutninger om behandlingsstrategi skal foretages efter en grundig information også om forventede langtidskonsekvenser, hvilket kan tage lang tid«.

Mazariego CG, Egger S, King MT et al. Fifteen year quality of life outcomes in men with localized prostate cancer: population based Australian prospective study. BMJ 2020;371:m3503.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer