Content area

|
|

Livstidsrisiko for at udvikle atrieflimren er næsten 40%

Framinghamundersøgelsen identificerer en række modificerbare faktorer, som øger risikoen for at udvikle atrieflimren.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Risikoen for atrieflimren (AFLI) stiger stærkt med alderen. På grund af befolkningens stigende levealder vil flere og flere fremover udvikle AFLI. Tidligere studier har foruden den høje alder identificeret en række andre modificerbare risikofaktorer som rygning, overvægt og højt alkoholforbrug, som på kort sigt øger risikoen for AFLI. Der findes dog ikke mange studier, som har en tilstrækkelig lang observationstid, til at man kan estimere livstidsrisikoen for at udvikle AFLI. I den seneste publikation fra Framinghamundersøgelsen rapporterer en international forskergruppe livstidsrisikoen for AFLI samt en række faktorer, som øger denne risiko. Forfatterne rapporterer en gennemsnitlig livstidsrisiko på 37%, som dog blandt dem med færrest risikofaktorer er nede på 23%. Framinghamundersøgelsen startede allerede i 1948 og var en inspirationskilde til blandt andet den danske Østerbroundersøgelse, som startede i 1976.

Professor, dr.med. Gorm Boje Jensen, Østerbroundersøgelsen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, kommenterer: "Framinghamundersøgelsen har tidligere rapporteret om livtidsrisikoen for AFL. Der er her tale om en opfølgning udført af en international forskergruppe med stærkt dansk islæt. Det mest prægnante fund er faktisk hyppigheden af AFLI. Der er virkelig tale om, at AFLI is the new epidemic in cardiology. Knap 40% i en befolkning vil udvikle AFLI, hvis de lever længe nok, og AFLI er således hyppigere end iskæmisk hjertesygdom. Et andet vigtigt fund er, at tilstedeværelsen af almindelige risikofaktorer såsom forhøjet blodtryk og fedme øger risikoen markant. AFLI er således i høj grad en livsstilssygdom. Ikke desto mindre vil 20% udvikle AFLI uden risikofaktorer. Det skal bemærkes, at de rapporterede risikoestimater ikke umiddelbart kan overføres til andre populationer. Framinghampopulationen repræsenterer en højrisikogruppe: store, tykke amerikanere med højt blodtryk og høj forekomst af diabetes. I andre populationer kan risikomønsteret og dermed livstidsrisikoen for AFLI være helt anderledes”.

Staerk L, Wang B, Preis SR et al. Lifetime risk of atrial fibrillation according to optimal, borderline, or elevated levels of risk factors: cohort study based on longitudinal data from the Framingham Heart Study. BMJ 2018;361:k1453.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Larry Højgaard Kristiansen | 03/12
6 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 02/12
5 kommentarer
af Ulla Hørding | 30/11
2 kommentarer
af Hans Petter Hougen | 29/11
2 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 29/11
1 Kommentar
af Erik Sloth | 22/11
1 Kommentar