Content area

|
|

Livstruende angioødem associeret med ACE-hæmmer-behandling

Forfatter(e)
Anne Lindhardt Olesen, Carsten Tollund, Inger Søndergaard & Jens Johan Strøm
###vp39487-1###Angioødem er en sjælden bivirkning ved behandling med ACE-hæmmere (ACE-I). Forekomsten er opgjort til 0,1%. Angioødem optræder hyppigst inden for den første uge efter behandlingsstart, men tilfælde, der er opstået efter års behandling, er beskrevet (1). Sikre risikofaktorer er ikke identificeret; adipositas, kvindekøn og idiopatisk angioødem har været foreslået (2). Mekanismen bag ACE-I-induceret angioødem er ukendt. Undersøgelser tyder på, at øget vævskoncentration af bradykinin, substans P og prostaglandiner har betydning. Immunglobulinmedieret genese er mindre sandsynlig...
Reference: 
Ugeskr Læger 2003;165(10): 1041-2.
Blad nummer: 
Sidetal: 
2.- 1041
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side