Skip to main content

Lokal bedøvelse har effekt ved laparoskopisk kolecystektomi

Redigeret af Jacob Rosenberg, jacob.rosenberg@dadlnet.dk

28. maj 2014
3 min.

> Cochrane Database Syst Rev

Der er udkommet to nye Cochranereviews om effekten af lokal bedøvelse ved laparoskopisk kolecystektomi, men resultaterne er ikke helt entydige.

Det første review omhandler effekten af lokalbedøvelse anvendt som lokal infiltration i hudincisionerne. Forfatterne har kun medtaget randomiserede studier og har med disse inklusionskriterier fundet 26 studier. I alt 17 af studierne randomiserede til lokalbedøvelse versus ingen lokalbedøvelse, og her fandt man, at patienternes smertescore 4-8 og 9-24 timer efter operationen var lavere i gruppen, som modtog lokalbedøvelse, sammenlignet med den ubehandlede kontrolgruppe. Der var dog ikke forskel i rekonvalescensperioden eller andre af de målbare parametre i studierne. Den gennemsnitlige effekt af lokalbedøvelse kunne udregnes til 1,3 på en tipunkts VAS i perioden 4-8 timer efter operationen, og 0,4 VAS-point i perioden 9-24 timer efter operationen. Forfatterne anfører dog, at kvaliteten af studierne var meget lav, og at den fundne forskel formentlig kun har lille klinisk relevans.

Det andet review omhandler effekten af lokalbedøvelse, når det gives intraabdominalt under operationen. Her fandt forfatterne 58 randomiserede studier, hvor 48 af studierne randomiserede til lokalbedøvelse versus kontrolgruppe, og her fandt man, at patienternes smertescore 4-8 og 9-24 timer efter operationen var lavere i gruppen, som modtog lokalbedøvelse, sammenlignet med kontrolgruppen. Den gennemsnitlige effekt af lokalbedøvelse var 1,0 på en tipunkts VAS i perioden 4-8 timer efter operationen og 0,5 VAS-point i perioden 9-24 timer efter operationen. Forfatterne anfører også her, at kvaliteten af studierne var meget lav, og at den fundne forskel formentlig kun har lille klinisk relevans.

Thue Bisgaard, Gastroenheden, Hvidovre Hospital, kommenterer: ”De to reviews bekræfter den kliniske praksis, som anvendes mange steder, nemlig at kombinere peroral smertebehandling med indgift af lokalbedøvelse under operationen. Ud fra de to reviews kan man anbefale både at give lokalbedøvelse i hudincisionerne og intraabdominalt under operationen. Problemet med intraabdominal applikation er dog, hvor lokalbedøvelsen skal injiceres (i galdeblærelejet, i selve galdeblæren, sprayapplikation over eller under leveren eller noget helt femte?) Dosis-respons-forholdene ved intraabdominal applikation er heller ikke afklarede. Derimod synes der at være god evidens for intradermal-, fascie- og peritoneum parietale-applikation af lokalbedøvelse. Alt for ofte bliver der givet for lidt, og det kan anbefales at give 40 ml 0,5% bupivacain som standard. Selvom effekten målt på VAS er beskeden, er det en uskadelig og billig behandling, og anvendt sammen med andre smertebehandlingsmetoder har det således en mindre, men gavnlig effekt, hvor smerterne er mest intense, nemlig i det første postoperative døgn.

Loizides S, Gurusamy KS, Nagendran M et al. Wound infiltration with local anaesthetic agents for laparoscopic cholecystectomy. Cochrane Database Syst Rev 2014;(3):CD007049.

Gurusamy KS, Nagendran M, Guerrini GP et al. Intraperitoneal local anaesthetic instillation versus no intraperitoneal local anaesthetic instillation for laparoscopic cholecystectomy. Cochrane Database Syst Rev 2014;(3):CD007337.