Skip to main content

Long-lasting symptoms and signs after third molar surgery

Læge Gitte Irene Juhl: Forf.s adresse: Herlev Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital, Herlev Ringgade 75, DK-2730 Herlev. E-mail: gij@akhphd.au.dk Forsvaret fandt sted den 9. februar 2007. Bedømmere: Søren H. Sindrup, dr.odont. Flemming Isidor og overtandlæge Søren Schou. Vejledere: Troels Staehelin Jensen og dr.odont. Peter Svensson.

9. feb. 2007
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er baseret på tre humane studier udført under min ansættelse som klinisk assistent på Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet, og Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital.

Formålet med studierne var at undersøge mekanismer ansvarlige for overgangen fra akut smerte til kronisk smerte. Studierne fokuserede på: 1) udviklingen af en evt. sensibilisering, 2) udbredelsen af en evt. sensibilisering samt 3) udvikling af evt. længerevarende forandringer i det temporomandibulære område i løbet af en observationsperiode på seks måneder efter fjernelse af en retineret visdomstand.

Resultater fra studierne tyder på, at operativ fjernelse af en visdomstand i underkæben kan medføre sensibilisering af nervesystemet lokalt såvel som centralt. Høj smerteintensitet i den tidlige postoperative fase synes at øge risikoen for udvikling af sensibilisering. Fjernelse af en retineret visdomstand kan medføre funktionsstab i op til en måned efter operation samt bidrage til smerte i temporomandibularregionen i op til seks måneder efter operationen.

Den foreliggende ph.d.-afhandling har bidraget til yderligere forståelse af følger efter operative indgreb i ansigtet. De påviste forandringer kan medvirke til udvikling af persisterende smerte i temporomandibularregionen efter oral kirurgi og understøtter behovet for forskning vedrørende det kirurgiske indgreb og smertebehandling i den peri- og postoperative fase.