Content area

|
|

Long-term/chronic non-cancer pain

Forfatter(e)
Overlæge Jørgen Eriksen: Forf.s adresse: Baunegårdsvej 60, DK-2900 Hellerup. E-mail: jeriksen@12mail.dk Forsvaret finder sted den 10. december, kl. 14.30, Auditoriet, Medicinsk Museion, Bredgade 62, København. Opponenter: Jes Olesen og Allan Krasnik .

Disputatsen er baseret på otte artikler publiceret i perioden 1997 til 2004 og udarbejdet på Tværfagligt Smertecenter, H:S Rigshospitalet. Artiklerne omhandlende national epidemiologi er udarbejdet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed.

Disputatsen belyser nationale epidemiologiske, sundhedsøkonomiske og socioøkonomiske forhold vedrørende lang-varige/kroniske smerter, og data sammenlignes med patientpopulationen i Tværfagligt Smertecenter. Desuden belyses forhold vedrørende brug af opioider i den kroniske smerte-behandling.

Prævalensen af langvarig/kronisk smerte (> 6 måneder) i Danmark var i 2000 ca. 19%. Også incidensen er høj, 1,8% årligt. En betydelig del bedres dog med tiden, således at den årlige tilvækst af er 6.000-7.000 personer. Risikofaktorer: kvinder > mænd, kort uddannelse, dårligt selvvurderet helbred og alder. Stress synes ikke at være en risikofaktor. Prædiktorer for helbredelse er generelt de modsatte.

Personer, der rapporterer langvarige/kroniske smerter benytter sundhedssystemet er dobbelt så meget som ikke smerterapporterende individer. Ca. 1/3 af smertepopulationen er utilfredse med undersøgelser og/eller behandling tilbudt i forbindelse med smertetilstanden. Næsten 1/3 af smertepoulationen (< 67 år) har forladt arbejdsmarkedet af helbredsmæssige årsager i modsætning til 5% af kontrolgruppen.

Patientgruppen i smertecentret er selekteret: dobbelt så mange kvinder som mænd, langt flere har mindre end ti års skolegang, kun få er i arbejde og halvdelen modtager førtidspension. Angst- og/eller depressionstilstande ses hos ca. 50%.

En kontrolleret, randomiseret undersøgelse har vist signifikant bedring blandt de patienter, der blev behandlet i smerte-centret, sammenlignet med patienter behandlet af egen læge og en kontrolgruppe. Involvering i pensions- og erstatnings-sager har en betydelig negativ indflydelse på behandlingsresultat, patientadfærd og forbrug af sundhedssystemet.

Direkte sundhedsomkostninger pr. måned pr. patient henvist til smertecentret er beregnet til ca. 2.000 kr. i 1996. Til sammenligning var det gennemsnitlige forbrug i den danske befolkning 646 kr.

Forbruget af opioider i Danmark er øget med ca. 800% i perioden 1984 til 2002, og ca. 135.000 anvendte regelmæssigt opioider i 2000. Opioidforbruget i smertepopulationen omfatter ca. 12%. Ca. 70% af patienterne i smertecentret er i opioidbehandling allerede på henvisningstidspunktet.

Etablering af smerteenheder i det danske sundhedssystem bør bygge på en overordnet sundhedspolitisk plan. Et nationalt eller regionale centre med ansvar for koordinering af indsatsen og for de uddannelsesmæssige og videnskabelige aktiviteter kunne have den nødvendige indflydelse til at sikre ensartethed og videnskabelig evidens i de aktiviteter, der allerede foregår.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(49):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar