Skip to main content

Lovende medicinsk behandling af nonalkoholisk fedtleversygdom

Nonalkoholisk fedtleversygdom med inflammation (steatohepatitis) og fibrose udgør en stadig større risiko for patienter og særligt for patienter med type 2-diabetes (T2D). Et nyt fase III-studie kommer med håb for en medicinsk behandling.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

20. mar. 2024
2 min.

Nonalkoholisk fedtleversygdom (NAFLD) udgør et spektrum fra simpel steatose til steatohepatitis (NASH) med risiko for udvikling af fibrose og cirrose. Simpel steatose findes hos ca. 30% af verdens befolkning, mens steatohepatitis med fibrose ses hos ca. 5% og hyppigst ved samtidig T2D. Ved NASH med fibrose (> F1) er der øget leverrelateret dødelighed samt risiko for primær leverkræft. I et nyt studie har man hos patienter med forskellige fibrosegrader (F1b-F3) undersøgt stoffet resmetirom, en selektiv thyroideahormonreceptor (THR)-agonist, der specifikt virker i levervævet. 

Professor, overlæge Henning Grønbæk, Afdeling for Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »I studiet med resmetirom fandt man gunstige effekter på fibrose og inflammation hos ca. 25-30% samt en reduktion i LDL-kolesterol. Bivirkningerne var acceptable og omfattede primært kvalme og diarré.  Selv om studiet viser positiv effekt på NASH og fibrose efter 52 ugers behandling, mangler der fortsat langtidsopfølgning med påvisning af effekt på hårde endepunkter som reduktion i udvikling af cirrose og komplikationer hertil samt død. Det er også interessant, om opfølgningsdata kan vise reduktion i kardiovaskulær sygdom og død, når man ser på effekt på LDL-kolesterol«. 

Interessekonflikter ingen