Skip to main content

> Lancet

København indgik med 22 andre byer i multicenterstudiet European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE), som havde til formål at undersøge sammenhængen mellem luftforurening i byerne og dødelighed. I tidligere europæiske studier har man anvendt meget heterogene metoder, hvormed det aktuelle studie har betydelig nyhedsværdi.

(Foto: colourbox.com)

I alt inkluderede man 367.251 deltagere, heraf 35.458 danskere, fra baggrundsbefolkningen i undersøgelsen. De blev i gennemsnit fulgt over en knap 14-årig periode. En standardiseret protokol blev anvendt i alle centrene til at bestemme eksponeringen for små luftbårne partikler under ti mikrometer. Desuden estimerede man trafiktætheden på nærmeste vej samt den totale trafikmængde inden for 100 meter fra boligen.

Forfatterne udførte regressionsanalyser, der var justeret for væsentlige konfoundere samt efterfølgende en metaanalyse. I alt 29.076 personer døde en naturlig død i followupperioden. En signifikant sammenhæng blev observeret mellem naturlig død og eksponering for små partikler < 2,5 mikrometer i diameter (hazard ratio = 1,07 (95% konfidens-interval: 1,02-1,13) pr. 5 mikroggram/m3. Det er interessant at bemærke, at en signifikant øget risiko også blev observeret hos personer, der var udsat for partikler < 2,5 mikrometer i mængder under de europæiske grænseværdier.

Professor, Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, kommenterer: »Dette studie understreger de meget betydelige helbredseffekter og dødelighed knyttet til luftforurening, selv ved de niveauer vi har i Danmark i dag, og det fortsatte stærke behov for at reducere udledning og stramme grænseværdierne på europæisk såvel som nationalt plan«.

Referencer

  1. Beelen R, Raaschou-Nielsen O, Stafoggia M et al. Effects of long-term exposure to air pollution on natural-cause mortality: an analysis of 22 European cohorts within the multicentre ESCAPE project. Lancet.

  2. dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62158-3