Content area

|
|

Luftrensere til patienter med KOL

Randomiseret undersøgelse viser, at luftrensere i hjem med en vis grad af luftforurening forbedrer luftkvaliteten og reducerer luftvejssymptomer.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Tidligere studier har vist, at indendørs luftforurening kan forværre symptomer hos patienter med astma eller KOL. Et nyt studie undersøger i blindet randomiseret design effekten af luftrensere med HEPA- og kulfiltre hos eksrygere med moderat KOL. For at indgå i undersøgelsen skulle der i hjemmet være registreret en grad af luftforurening med PM2,5-værdier over 10 µg/m3. Patienten blev randomiseret til luftrensere, som enten var aktive eller ikkeaktive (kontrolgruppen), og der blev registreret symptomer, forbrug af behovsmedicin og eksacerbationer i en periode på seks måneder. I alt 116 patienter blev randomiseret, hvoraf 94 gennemførte studiet. Luftmålingerne viste signifikant bedre indendørs luftkvalitet i den aktive gruppe. Studiets hoved-outcome, som var helbredsrelateret livskvalitet bedømt med et KOL-specifikt spørgeskema, var ikke forskellig mellem de to grupper, men forfatterne rapporterer signifikant færre luftvejssymptomer, forbrug af behovsmedicin og færre eksacerbationer i aktivgruppen.

Professor Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, kommenterer: »Dette interventionsstudie lægger sig i rækken af interventionsstudier med luftrensere i boliger, der overvejende har fokuseret på kardiovaskulære effekter. Studiet viser, at der potentielt er en helbredsgevinst ved at fjerne indendørs luftforurening i KOL-patienters hjem. Artiklen viser en klar reduktion af partikelniveauet i de hjem, hvor man installerede et aktivt kul- + HEPA-filter. Selvom det primære outcome ikke var signifikant forbedret i den aktive gruppe, var der dog positive effekter på symptomer og på ekscacerbationer i den aktive gruppe. En af grundene til, at det primære mål ikke viste sig at være signifikant forbedret i en situation med forbedret luftkvalitet, kan muligvis være den relativt korte studietid. Årsagen kan være, at reduktion af inflammation i lungerne tager længere tid end seks måneder for de sværeste tilfælde. Der kan også være tale om, at nogle af de inkluderede patienter ikke havde KOL, da der blev benyttet FEV1/FVC-fixed ratio som inklusionskriterium. Endelig er der også mulighed for udsættelse for partikler i andre sammenhænge, f.eks. passiv rygning, mens luftrenseren var ,alene hjemme’«.

Hansel NH, Putcha N, Woo H et al. Randomized clinical trial of air cleaners to improve indoor air quality and chronic obstructive pulmonary disease health. Am J Respir Crit Care Med. 2022; 205(4):421-430.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer