Skip to main content

Luftvejslidelser hos danske landmænd i relation til immunologiske reaktioner

Overlæge Charlotte Hjort: Forf.s adresse: Præstevangen 7, DK-8382 Hinnerup. E-mail: c.hjort@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 28. januar 2008, kl. 13.00, Auditoriet, Medicinerhuset, Aalborg Sygehus Syd, Hobrovej 18, Aalborg. Bedømmere: Professor Ronald Dahl og forskningssjef Ir. Wijnand Eduard, Norge. Afhandlingen kan erhverves efter forsvaret ved henvendelse til forfatteren på e-mail.

25. jan. 2008
2 min.

Ph.d.-afhandlingen består af en oversigt og fire originale artikler. Det praktiske arbejde blev udført i perioden 1985-1990 under min ansættelse på Institut for Medicinsk Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Analyser og udarbejdelse af artikler og oversigt er foregået i 2005-2007.

Formålet med ph.d.-projektet var at beskrive forekomsten af luftvejslidelser hos danske landmænd i relation til eksponering for støv i svinestalde og at undersøge, om IgG- og IgE-antistoffer spiller en rolle for udvikling af landmændenes luftvejssymptomer.

I alt 3.653 landmænd besvarede et postomdelt spørgeskema. Efterfølgende blev forskellige grupper af landmænd interviewet og undersøgt med lungefunktionstest og priktest, ligesom der også blev taget blodprøver. Der blev fremstillet antigenekstrakter fra staldstøv og svineepitel, svineurin og svineserum til undersøgelse af IgG- og IgE-antistoffer i immundiffusion, krydset immunelektroforese, radioimmunelektroforese og ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay ). Desuden blev IgE-antistoffer mod svinehud analyseret ved hjælp af et indirekte immunofluorescensassay.

Det blev påvist, at svineproducenter havde flere luftvejssymptomer og irritative slimhindesymptomer end landmænd med kvæg. Forekomsten af disse symptomer var positivt korreleret til antallet af arbejdstimer i svinestald og til antallet af slagtesvin. IgE-antistoffer mod staldstøv og svinerelaterede antigener blev forsøgt påvist uden held. IgG-antistoffer mod svinerelaterede antigener blev også undersøgt. Landmænd med luftvejssymptomer, atopi eller nedsat lungefunktion havde lavere niveau af IgG-antistoffer mod svinerelaterede antistoffer end landmænd uden disse karakteristika. Det blev yderligere påvist, at færre landbrugsskoleelever var atopiske og havde færre luftvejssymptomer sammenlignet med jævnaldrende sessionskontroller. Det at være født og opvokset på landet, havde tilsyneladende en beskyttende effekt mod atopi.

Hvorvidt beskyttelse mod at få allergi har med IgG-antistofniveauet at gøre - f.eks. via en aktivering af Toll-like receptors i det innate immunforsvar - kan overvejes.