Skip to main content

Lugte- og smagstab som primære symptom på COVID-19

Mette Haldrup1, Mikkel Illemann Johansen2 & Alexander Wieck Fjaeldstad3, 4

7. apr. 2020
4 min.

Coronavirus har den forgangne måned fået et altoverskyggende sundhedsfagligt fokus. Den potentielt dødelige virus har skabt vidtrækkende konsekvenser, hvor der gøres en lang række foranstaltninger for at reducere smittespredning. Nøglen i denne indsats er at identificere smittede personer. For at denne indsats har effekt er det essentielt at genkende symptomer på smitte.

De beskrevne symptomer på sygdommen COVID-19 forårsaget af severeacuterespiratorysyndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2), spænder fra milde til svære tilfælde. De hyppigste symptomer er feber, hoste, muskelsmerter og træthed. Sjældnere symptomer er åndenød, hovedpine, diarré, hæmoptyse, rinitis og uproduktiv hoste [1]. Der har desuden været beskrivelser fra flere lande, hvor læger har observeret tilfælde af lugte- og smagstab i forbindelse med COVID-19 [2]. Forbindelsen mellem COVID-19 og lugte-/smagstab er dog endnu ikke verificeret med testning af sanserne.

Vi præsenterer en sygehistorie med en SARS-CoV-2 positiv patient med monosymptomatisk tabt lugtesans og reduceret smagssans som eneste symptomer ud over meget let løbenæse hos en ellers fuldstændig rask læge i starten af 30’erne.

SYGEHISTORIE

En læge i starten af 30’erne uden tidligere sygehistorie henvendte sig den 7. marts 2020 med let løbenæse. Symptomet forekom kun i forbindelse med overgang fra kulde til varme, men ikke i øvrige situationer. To dage senere forsvandt smags- og lugtesansen i et omfang, der gjorde, at patienten hverken kunne registrere stærke lugte eller grundsmage.

Patientens samlever havde ligeledes symptomer i form af løbenæse, hovedpine, tør hoste samt feber, og derfor henvendte patienten sig til hospitalets coronaberedskab for at undersøge indikationen for SARS-CoV-2-testning. Ifølge den nationale instruks fra Sundhedsstyrelsen var der ikke indikation for testning, da patienten udelukkende havde lette symptomer [3].

Den 14. marts 2020 var patientens lette tendens til løbenæse ophørt, hvorfor patienten 48 timer efter symptomophør fortsatte sit kliniske arbejde jf. gældende retningslinjer [3].

På grund af fortsat komplet subjektivt lugtetab (anosmi) og kun let bedret smagssans (hypogeusi) henvendte patienten sig til en kollega, der den 1. april 2020 testede lugte- og smagssansen. Ved testning fandtes komplet anosmi, verificeret med Sniffin’ Sticks’ udvidede test med en samlet score på 8/48 samt en nedsat retronasal lugtesans (7/20). Smagssansen fandtes nedsat, testet med taste-spray screening (2/4), taste-drop-test (24/40) og taste-strips (12/16). Patienten var ved testningen uden øvrige symptomer eller objektive tegn på infektion. Patienten scorede 5/110 på SinonasalOutcome test 22, udelukkende med udfald på manglende smags- og lugtesans.

Patienten blev den 1. april 2020 og den 3. april 2020 testet positiv for SARS-CoV-2 ved podning fra svælget (DNA/RNA-polymerasekædereaktion), hvilket bekræfter tidligere, men ikke nødvendigvis aktuel replikationskompetent virus.

DISKUSSION

Tab af lugtesansen kan forekomme efter virale luftvejsinfektioner hos midaldrende og ældre patienter [4]. Mens lugtetab hyppigt forekommer i alle aldersgrupper i forbindelse med akut eller kronisk rinitis, aftager dette symptom, når de øvrige sino-nasale symptomer aftager, og næsen ikke længere er blokeret. Tab af grundsmage forekommer typisk ikke ved rinitis. Forløbet hos patienten i sygehistorien er således ikke karakteristisk efter øvrige virale infektioner.

Subjektivt kombineret lugte-/smagstab er netop beskrevet hos 33,9% af de patienter, som var indlagt pga. SARS-CoV-2 ved L. Sacco Hospitalet i Milano [5]. Hyppigheden af dette symptom er kun overgået af feber (72,8%) og hoste (37,3%), mens de øvrige symptomer, såsom dyspnø (25,4%), abdominalsmerter (8,5%), ledsmerter (5,1%), hovedpine (3,4%), ondt i halsen (1,7%), nasal inflammation (1,7%) og træthed (1,7%) er mere sjældent forekommende. Mens disse data er baseret på subjektive symptomer, kunne der hos patienten i sygehistorien verificeres en sammenhæng mellem smitte med SARS-CoV-2 og testverificeret lugte- og smagstab.

KORRESPONDANCE: Alexander Wieck Fjaeldstad. E-mail: Alefja@rm.dk

ANTAGET: 6. april 2020

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK: 7. april 2020

INTERESSEKONFLIKTER: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

LITTERATUR: Findes i artiklen på Ugeskriftet.dk

Summary

Anosmia and ageusia as primary symptoms of COVID-19

Mette Haldrup, Mikkel Illemann Johansen & Alexander Wieck Fjældstad:

Ugeskr Læger 2020;182:V04200205

This case report describes a physician in the early 30ies with subjective anosmia and ageusia as the major presenting symptoms of COVID-19. Apart from a week of slightly runny nose when coming from cold to warm air, the only symptom was a sudden onset of persistent anosmia and ageusia. Two weeks after normalisation of the mild sino-nasal symptoms, the patient was tested positive for SARS-CoV-2, and anosmia was verified with Sniffin’ Sticks tests. Hypogeusia was verified with taste screening and two validated taste tests. Olfactory and gustatory loss may be underestimated symptoms of COVID-19.

Referencer

Litteratur

  1. Huang C, Wang Y, Li X et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395:497-506.

  2. ENT UK. Loss of sense of smell as marker of COVID-19 infection. https://www.entuk.org/sites/default/files/files/Loss%20of%20sense%20of%20smell%20as%20marker%20of%20COVID.pdf. (1. apr 2020).

  3. Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen,15 2020.https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-marts/Retningslinje-COVID-19.ashx?la=da&hash=84942068EA39162A0B8E26A6AAFD6CC256276F14 (1. apr 2020).

  4. Hummel T, Whitcroft KL, Andrews P et al. Position paper on olfactory dysfunction. Rhinology 2016;56:1-30.

  5. Giacomelli A, Pezzati L, Conti F et al. Self-reported olfactory and taste disorders in SARS-CoV-2 patients: a cross-sectional study. Clin Infect Dis 20. mar 2020 (e-pub ahead of print).