Skip to main content

Lugte- og smagstab ved COVID-19

Europæisk multicenterstudie finder, at op mod 90% af patienter med infektion med SARS-CoV-2 rapporterer smags- og lugtetab.

Foto: NIAID
Foto: NIAID

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

11. jun. 2020
02 min

De mest almindelige symptomer ved COVID-19 omfatter feber, tør hoste, muskelsmerter, træthed, hovedpine og i sværere tilfælde også åndenød. Desuden er der især fra europæiske lande rapporteret lugte- og smagstab, som både kan være det første og i nogle tilfælde også det eneste symptom. Et nyt studie, som inkluderer over 400 patienter med mild til moderat COVID-19 fra Belgien, Frankrig, Spanien og Italien, fokuserer på prævalens, karakteristika og varighed af lugte- og smagstab. Forfatterne rapporterer, at 86% og 88% af patienterne havde henholdsvis smags- og lugteforstyrrelser, som optrådte hyppigere hos kvinder end hos mænd. Hos 12% opstod disse symptomer som de første i sygdomsforløbet.

Professor, overlæge Preben Homøe, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, kommenterer: »Tidligt i COVID-19-pandemien fremkom rapporter om, at infektionen ramte både lugte- og smagssans. En europæisk gruppe af unge øre-næse-hals-læger har meget hurtigt etableret et feltstudie med til lejligheden udfærdigede spørgeskemaer. Den videnskabelige kvalitet kunne være bedre, men arbejdet taler alligevel sit tydelige sprog. Nyopstået lugte- og smagstab er symptomer på COVID-19-infektion. Dette forekommer, selvom der ikke samtidig foreligger nasal obstruktion eller sekretion. Der er stor variation i hyppighed og varighed. Studier rapporterer frekvenser mellem 10% og 90%. Andre kranienerver påvirkes sædvanligvis ikke. Genesen tyder derfor på en direkte påvirkning af lugteepitelet, bulbus olfactorius eller nervus olfactorius eller måske en mere central påvirkning gennem neurotransmittere. SARS-CoV-2 binder sig til forskellige receptorer herunder angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2)-receptor, som findes i næseslimhinden. Befolkningsgrupper har forskellige ACE2-genpolymorfier og dermed ekspression af ACE2-receptoren. Et nyligt studie har påvist en forskel i ACE2-receptorekspression i næseslimhinden hos børn og voksne. Dette kan måske være en del af forklaringen på den langt mindre alvorlige sygdomsudvikling hos børn. I Danmark pågår der nu flere studier over tab af lugte- og smagssans ved COVID, som sammen med internationale undersøgelser vil kaste mere lys over patogenese, patofysiologi og klinisk betydning«.

Lechien JR, Chiesa‑Estomba CM, De Siati DR et al. Olfactory and gustatory dysfunctions as a clinical presentation of mild‑to‑moderate forms of the coronavirus disease (COVID‑19): a multicenter European study. Eur Arch Otorhinolaryngol 6. apr 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen