Content area

|
|

Lungeembolus hos en patient med COVID-19

Forfatter(e)

Zeina Hadad2, Peter Bartram1 & Pia Afzellus1

1) Billeddiagnostisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød, 2) Røntgenafdelingen, Hospitalsenheden Vest Herning

Ugeskr Læger 2020;182:V71044


Tromboemboliske komplikationer hos patienter med COVID-19 bidrager til øget morbiditet og mortalitet [1]. Lungeembolier (PE), dyb venøs trombose samt hjerne- og myokardieinfarkter skyldes formodentlig øget inflammation, hypoxi og immobilisering [1, 2]. Risikofaktorerne for PE hos patienter med COVID-19 er fedme (BMI > 30 kg/m2), forhøjet niveau af D-dimer og C-reaktivt protein (CRP) samt stigende D-dimer-niveau [3]. Incidensen af PE hos patienter med COVID-19 er 22-30% bedømt på CT-angiografi [3].

En 75-årig kvinde, der var i behandling for hypertension og depression, havde et D-dimer-niveau på 4,8 µg/ml, et CRP-niveau på 25 mg/dl og normalt BMI. En CT-angiografi viste ikke tegn på PE, men perifere matglasinfiltrater. Pga. vedvarende lungesymptomer blev der også udført lungeventilationsperfusionsscintigrafi (V/Q)-SPECT/CT, som viste perifere lungeembolier.

Desværre er V/Q-SPECT kun medtaget i de seneste kliniske europæiske guidelines [4], uagtet at undersøgelsen er ligeværdig med CT-angiografi. Nogle mener, at V/Q-SPECT/lavdosis-CT er det bedste diagnostiske værktøj, vi har [5]. Vi vil derfor henlede opmærksomheden på denne undersøgelse ved klinisk mistanke om PE, der eventuelt ikke har kunnet verificeres ved CT-angiografi.Korrespondance: Zeina Hadad. E-mail: zeina.s.hadad@hotmail.com; Zeina.Hadad@aarhus.rm.dk
Publiceret på Ugeskriftet.dk: 31. august 2020
Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
UgeskrLæger 2020;182:V71044
Blad nummer: 

Litteratur

  1. Klok FA, Kruip MJHA, van der Meer NJM et al. Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. Thromb Res 2020;191:145-7.

  2. Zhang T, Sun L, Feng RE. Comparison of clinical and pathological features between severe acute respiratory syndrome and coronavirus disease 2019. Chin J Tuberc Respir Dis 2020;43.:496-502

  3. Qiu HB, Li XY, Du B. The keypoints in treatment of the critical novel coronavirus pneumonia patient. Chin J Tuberc Respir Dis 2020;43:273-7.

  4. Poyiadji N, Cormier P, Patel PY et al. Acute pulmonary embolism and COVID-19. Radiology 14. maj 2020 (e-pub ahead of print).

  5. Gutte H, Mortensen J, Jensen CV et al. Detection of pulmonary embolism with combined ventilation-perfusion SPECT and low-dose CT: head-to-head comparison with multidetector CT angiography. J Nucl Med 2009;50:1987-92.

Right side

af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Nina C. Clemmesen Sass | 30/09
1 Kommentar
af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer