Content area

|
|

Lungefunktion efter overstået COVID-19

På udskrivelsestidspunktet havde omkring halvdelen af patienterne nedsat diffusionskapacitet, og ca. 25% havde et restriktivt mønster.
Foto: NIAID
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Ved sværere forløb af SARS-CoV-2-infektion udvikles pneumonitis med karakteristiske røntgenologiske forandringer, som persisterer i længere tid. Efter svære infektioner med andre coronavirus (SARS og MERS) er der tidligere beskrevet længerevarende påvirkning af lungefunktionen. Et nyt kinesisk studie beskriver resultater af lungefunktionsmåling hos patienter med COVID-19 på tidspunktet for udskrivelse fra hospital. Studiet medtager 110 patienter (gennemsnitsalder på 49 år) med milde (n = 24), moderate (n = 67) og sværere forløb (n = 19), men ekskluderer patienter med kritisk sygdom, som krævede mekanisk ventilation. Forfatterne finder nedsat diffusionskapacitet hos 30% af de milde cases, hos 42% af de moderate og hos 84% af de sværere cases, mens tilsvarende forekomst af nedsat total lungekapacitet (TLC) var 17%, 21% og 47%.

Professor overlæge Jann Mortensen, Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: »Studiet er særligt, da en udvidet lungefunktionsundersøgelse er udført ved udskrivelsen på patienter, mens de stadig kan være smittefarlige, hvor det europæiske lungemedicinske selskab fraråder – aerosoldannende – lungefunktionsundersøgelser før 30 dage post-COVID-19. Næsten alle kunne udføre testen, men kvaliteten fremgår ikke. Den perifere O2-saturation var normal hos alle. Halvdelen havde påvirket diffusionskapacitet, 25% var restriktive med nedsat TLC, og kun 14% havde påvirket spirometri med nedsat FEV1, og knap 5% var obstruktive. Uanset forløbets sværhedsgrad var spirometrien overraskende let påvirket, mens diffusionskapaciteten var dobbelt så hyppigt påvirket som TLC i alle tre grupper og desto mere påvirket jo sværere forløb, patienten havde haft. Dette kan tyde på, at lungernes kapillærer er mere påvirkede end lungernes volumina. Opfølgningsstudier vil vise, om dette er korrekt, og i hvilken grad forandringerne er reversible«.

Mo X, Jian W, Su Z et al. Abnormal pulmonary function in COVID-19 patients at time of hospital discharge. Eur Respir J 12. maj 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Stefan Svendsen | 30/07
3 kommentarer
af Leo Kirkegaard Winther | 28/07
17 kommentarer
af Ann-Christina Skyttebo Scheffmann | 26/07
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 23/07
10 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 19/07
2 kommentarer
af Toke Seierøe Barfod | 17/07
1 Kommentar
af Betina Damsgaard | 12/07
1 Kommentar
af Preben G. Berthelsen | 12/07
1 Kommentar
af Eskild Boeskov | 11/07
6 kommentarer