Skip to main content

Lymfeknuder med »snowstorm sign«

cover

Ditte Vangsbjerg Mogensen1 & Tobias Todsen1, 2, 3

6. mar. 2023
2 min.

En 60-årig kvinde med en uøm, diffus hævelse over venstre klavikel gennem fire uger blev i et kræftpakkeforløb henvist til øre-næse-halskirurgisk afdeling. Hun var tidligere blevet undersøgt i en akutmodtagelse med samme problemstilling, og hun var blevet opstartet i antibiotikabehandling uden effekt.

UL-skanning af halsen blev foretaget som forlængelse af den objektive undersøgelse i ambulatoriet [1]. Undersøgelsen viste multiple hyperekkoiske supraklavikulære lymfeknuder med meget tydelig øvre afgrænsning, mens lymfeknudearkitektur og nedre afgrænsning var udvisket grundet intranodulært »snowstorm sign« (se video i [2]). Direkte adspurgt fortalte patienten, at hun for mange år siden havde fået indopereret brystimplantater, og sammenholdt med det unikke »snowstorm sign« ved UL-skanningen var det således patognomonisk for silikoneudsivning og absorption til omkringliggende lymfeknuder [3-5]. Diagnosen kunne stilles ved brug af klinisk UL-skanning, og patienten blev afsluttet ved første besøg, da denne tilstand oftest er selvlimiterende.

Korrespondance Ditte Vangsbjerg Mogensen. E-mail:
 dittemariemogensen@hotmail.com

Publiceret på ugeskriftet.dk 6. marts 2023

Interessekonflikter Der er anført potentielle interessekonflikter. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71163

Referencer

  1. Todsen T, Melchiors J, Larsen KD et al. UL-skanning af hoved og hals. Ugeskr Læger. 2021;183:V09200663.
  2. https://vimeo.com/794016623/0a3a8bda6a
  3. Samreen N, Glazebrook KN, Bhatt A et al. Imaging findings of mammary and systemic silicone deposition secondary to breast implants. Br J Radiol. 2018;91(1089):20180098.
  4. Klang E, Yosepovich A, Krosser A et al. Detection of pathologically proven silicone lymphadenopathy: ultrasonography versus magnetic resonance imaging. J Ultrasound Med. 2018;37(4):969-975.
  5. Rajgor AD, Mentias Y, Stafford F. Silicone granuloma: a cause of cervical lymphadenopathy following breast implantation. BMJ Case Rep. 2021;14(3):e239395.