Content area

|
|

Mælk og yoghurt ser ud til at beskytte mod hjerte-kar-sygdomme

I en stor undersøgelse har man fundet, at høj indtagelse af mejeriprodukter er associeret til lavere risiko for hjerte-kar-sygdomme og bedre overlevelse

Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Mejeriprodukter er hovedkilden til mættede fedtstoffer, som menes at øge risikoen for udvikling af kardiovaskulær sygdom. I de fleste kostråd, herunder de danske, anbefales det derfor at begrænse indtagelsen af fede mejeriprodukter. I en ny undersøgelse, som primært omfatter lav- og mellemindkomstlande, har man undersøgt sammenhængen mellem indtagelse af mejeriprodukter og dødelighed samt udvikling af kardiovaskulær sygdom og død af alle årsager. I alt indgik der næsten 140.000 personer fra 21 lande. Disse personer har svaret på et detaljeret spørgeskema om spisevaner og er blevet fulgt med hensyn til sygelighed og overlevelse i de efterfølgende ni år. I løbet af opfølgningsperioden blev der registreret næsten 7.000 dødsfald og næsten 6.000 kardiovaskulære events, der er defineret som dødsfald som følge af hjerte-kar-sygdomme, ikkefatale hjerteinfarkter, hjertesvigt eller apopleksier. Forfatterne fandt, at høj indtagelse af mælk og yoghurt, men ikke af smør og ost, beskyttede mod disse events, idet personer, som indtog disse mejeriprodukter mindst to gange dagligt, havde 20-30% lavere risiko end dem, som ikke spiste mejeriprodukter.

Professor, overlæge Kjeld Hermansen, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »PURE er et stort studie, og resultaterne stemmer ret godt overens med, hvad vi ved. Det nye er, at den positive effekt på kardiovaskulære events ifølge studiet også gælder for fede mejeriprodukter. Der kan dog rejses en række kritikpunkter til studiet. For det første foreligger der kun detaljerede resultater om kostvanerne ved starten. Der vil være en stor risiko for, at kostvanerne i den niårige periode, som studiet omfattede, har ændret sig i takt med, at økonomien i lav- og mellemindkomstlandene er blevet bedre. I studiet går man således ud fra, at kostvanerne var konstante gennem de ni år uden at have belæg herfor, og vi ved, at kostvanerne varierer over tid. PURE er mindre repræsentativt for Danmark end for andre dele af verden, da der især indgår lav- og mellemindkomstland med kun Sverige og Polen som europæiske repræsentanter. I de officielle danske kostråd fra Miljø- og Fødevareministeriet anbefales det at indtage 250-500 ml magre mejeriprodukter om dagen. På nuværende tidspunkt er der ikke belæg for at ændre disse anbefalinger. Det vil kræve flere store undersøgelser, hvor man bekræfter og påviser, at de fede mejeriprodukter har en positiv kardiovaskulær effekt«.

 

Dehghan M, Mente A, Rangarajan S et al. Association of diary intake with cardiovascular disease and mortality in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. Lancet 11. sep 2018 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar