Skip to main content

Målrettet behandling af kronisk lymfatisk leukæmi med proteinkinasehæmmere

Andengenerationstyrosinkinasehæmmeren zanubrutinib var mere effektiv og mindre toksisk end ibrutinib som andenlinjebehandling til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi. 

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

14. mar. 2023
2 min.

De maligne celler ved kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) aktiveres via B-cellereceptorsignaleringsvejen. Hæmning af forskellige kinaser i denne signaleringsvej, herunder hæmning af Brutons tyrosinkinase (BTK) med ibrutinib, anvendes i dag både i kombination med andre stoffer, som monoterapi ved tidligere ubehandlet sygdom og som andenlinjebehandling. Et nyt head to head-studie sammenligner effekt og toksicitet af ibrutinib over for andengenerations-BTK-hæmmeren zanubrutinib. Blandt 652 patienter med relaps af CLL, som blev fulgt i 30 måneder, observerede man en bedre progressionsfri toårsoverlevelse (78% versus 66%) og færre bivirkninger blandt patienterne, som fik zanubrutinib.

Overlæge Carsten Utoft Niemann, Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: »Det er meget positivt at se forbedret progressionsfri overlevelse med zanubrutinib for patienter med relaps af CLL og dermed aggressiv sygdom. Men der er en række faldgruber, vi må forholde os til, før vi overfører resultaterne til klinikken. I studiet vises det, at langt flere patienter ophørte med behandlingen grundet bivirkninger eller progression i ibrutinib-armen: 41%, end i zanubrutinib-armen: 26%. Det ser ud til, at det er undgåelsen af tidligt ophør af behandling grundet bivirkninger, der fører til den længere progressionsfri overlevelse med zanubrutinib. Samtidig har vi set i danske og internationale real world data, at varigheden af behandling med ibrutinib uden for kliniske forsøg kun er halvt så lang. Så vedligeholdelsesbehandling med en BTK-hæmmer ser ikke ud til at være en farbar vej, hverken ud fra tolerabilitet eller ud fra den økonomiske byrde for vores sundhedsvæsen. I 2022 publicerede vi resultaterne fra VISION/HO141-studiet, hvor otte danske hæmatologiske afdelinger deltog i afprøvningen af en kombination af BTK-hæmmeren ibrutinib og Bcl-2-hæmmeren venetoclax til patienter med relaps af CLL: Lancet Oncol, 2022;6: 818-28. Her blev det vist, at tidsbegrænset behandling guidet ud fra måling af minimal restsygdom er en farbar vej for patienter med relaps af CLL. Således kan den længere tolerabilitet af zanubrutinib-behandling indikere, at det er en bedre BTK-hæmmer til kombinationsbehandling, mens det ikke tyder på, at vedligeholdelsesbehandling med nogen BTK-hæmmer er en holdbar løsning for størstedelen af patienter med CLL«.

Interessekonflikter CUN angiver deltagelse i advisory boards og/eller undervisning for AstraZeneca, Abbvie, Janssen, Genmab, Beigene, Takeda, CSL Behring, Octapharma, Eli Lilly og MSD og fondsmidler fra AstraZeneca og Octapharma.