Skip to main content

Månedens billede

Stud.med. Negar P.H. Kiadeh E-mail: nkiadeh@yahoo.dk Overlæge Vineet Prakash Overlæge Victor Vishwanath Iyer Overlæge Rune Vincents Fisker Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus Syd, Nuklearmedicinsk Afdeling

20. aug. 2010
1 min.

En 80-årig mand havde haft en 2 × 4 mm venstre vestibulum nasi-hævelse i fire måneder. Ved indirekte laryngoskopi blev der fundet en højresidig cyste i tonsilpolen og stemmebåndsfortykkelse. Vestibulum nasi- og stemmebåndsbiopsi viste planocellulært papillom. Diagnose: synkron nasal vestibulumcancer og laryngealcancer.

Positronemissionstomografi/computertomografi (PET/CT) anvendes ved stadieinddeling af hoved/halskræft og viste metabolisk aktiv sygdom disse steder.

De primære symptomer på maligne tumorer i nasalkavitet og paranasale sinus er hævelse af kind og næse, smerter, nasal obstruktion/kronisk sinuitis og synsforstyrrelser. Behandlingen er radioterapi, kirurgi og i sjældne tilfælde kemoterapi.

Patienten var blind på venstre øje pga. en blodprop og var i warfarinbehandling. PET/CT udført med intravenøs-kontrast viste som bifund en trombe i venstre arteria carotis interna og 2-[18 F]-fluoro-2-deoxy-D-glukose (FDG)-akkumulerende plaque over carotisbifurkaturen.

FDG-optagelse i plaques er direkte relateret til makrofagindhold, som er årsag til plaqueinstabilitet. Statiner fremmer plaquestabilitet ved sænkning af makrofagindhold og aktivitet. Patienten fik statinbehandling.

Konklusion: FDG-PET kan have en vigtig rolle i identificering af vulnerable plaques. PET/CT med intravenøs kontrast viste her et væsentligt tilfældigt fund: FDG-akkumulerende plaque og trombe i arteria carotis interna, som kan forklare blindheden på øjet.