Skip to main content

Månedens billede

Læge Charlotte Krogh Rask, e-mail: charlotte.rask@ouh.fyns-amt.dk Odense Universitetshospital, Nuklearmedicinsk Afdeling

22. jun. 2007
1 min.

En 44-årig kvinde blev henvist med smerter i højre knæ. Hun havde kendt prædisponerende knoglesygdom, osteopetrose (marmorsygdom) og fik ingen medicin. Osteopetrose er en sjælden, arvelig lidelse med fortykket corticalis og øget mængde trabekulærknogle. En knogleskintigrafi viste symmetrisk nedsat aktivitetsoptagelse i femur- og tibiakondylerne samt øget aktivitet i randzonen. En røntgenoptagelse viste normale forhold. Tilstanden blev tolket som avaskulær osteonekrose, der skyldes lokale cirkulatoriske forstyrrelser med iskæmi og ossøse infarkter, betinget af vaskulære (stenose/ emboli, vaskulitis eller venøs stase) eller ekstravaskulære årsager, hvor cirkulationen kompromitteres af eksempelvis intraossøs fedthyperplasi udløst af steroidbehandling. I dette tilfælde kan ossøse kalcifikationer have afklemt kar og forårsaget infarkt. Tidligt i forløbet er der ofte normale radiologiske fund, og knogleskintigrafi eller magnetisk resonans-skanning kan være diagnostisk afklarende. Skintigrafisk ses initialt et relativt aktivitetstomt område, hvorefter knoglen genopbygges. Tidlig diagnostik og behandling er vigtig for prognosen.