Skip to main content

Månedens billede

Lena Egelykke Jørgensen, E-mail: lenjrg@hotmail.com Per Leganger Larsen , Hillerød Hospital, Øre-, næse- og halsafdelingen

17. jun. 2011
1 min.

En 83-årig kvinde blev indlagt til hoftealloplastik. På grund af problemer med spinalanalgesien skiftede man til generel anæstesi. Der blev gjort fem forsøg inden succesfuld intubation. To dage efter indgrebet klagede patienten over svag stemme, synkebesvær og smerter til højre øre. På sjettedagen postoperativt blev der foretaget øre-næse-hals-tilsyn, hvor man fandt hævelse af pharynx' bagvæg. På grund af patientens penicillinallergi indledte man en erythromycinbehandling. På niendedagen udviklede patienten synkestop, og hun blev derfor overflyttet til øre-næse-hals-afdelingen. Her foretog man en akut computertomografi af halsen, som viste en 6 ×7× 3 cm stor absces mellem larynx og columna cervicalis. Den afklemte fuldstændig oesophagus. Man udtømte samme dag 100 ml pus. Postoperativt blev patienten behandlet med cefuroxim, metronidazol samt solumedrol intravenøst. Dyrkning viste efterfølgende nonhæmolytiske streptokokker.

Efter en vanskelig intubation må man altid have in mente, at der kan opstå komplikationer såsom hæmatom, absces og perforation/fistel. Såfremt patienten efterfølgende udvikler halssmerter, smerter til øret, synkebesvær, globulusfornemmelse, hæshed eller stridor, bør overvejes akut billeddiagnostik og øre-næse-hals-tilsyn.

Månedens billede redigeres af:Tove Agner, Margrethe Herning, Jens Otto Lund, Margit Mantoni og Peter Skinhøj.