Skip to main content

Månedens billede

28. okt. 2013
2 min.

En skizont fyldt med merozoitter. I øvre venstre hjørne ses en trofozoit beliggende helt op ad cellemembranen, såkaldt acolé-form.

En 39-årig mand blev indlagt efter at have haft feber i en uge efter hjemkomsten fra et tre ugers ophold i Uganda. Patienten havde ikke brugt medikamentel malariaprofylakse.

Fire dage før indlæggelsen fik han feber og blev af egen læge sat i behandling med amoxicillin på mistanke om pneumoni. Tilstanden progredierede med tiltagende feber, hovedpine, svimmelhed, kvalme, diare, dyspnø og mørkfarvet urin.

Ved indlæggelsen havde patienten sløret sensorium, lavt blodtryk, takykardi og en kropstemperatur på 41 °C. Analyse af arterieblod viste pH 7,46, pCO2 2,3 kPa, et laktatniveau på 5,9 mmol/l, et hæmoglobinniveau på 7,9 mmol/ og et kreatininniveau på 210 mikromol/l.

Første blodudstrygning viste Plasmodium falciparum med en parasitæmigrad på 12,5%. Man fandt en enkelt skizont, som er det aseksuelle flerkernede stadie af parasitten, inden den deler sig som led i reproduktionen. Dette er et sjældent fund ved infestation med P. falciparum og er udtryk for massiv infestation [1].

En parasitæmigrad > 2% anses for livstruende hos patienter fra ikke-endemiske områder, mens grænsen for svær/livstruende infektion hos patienter fra endemiske områder er 5-10% [2].

Grundig rejseanamnese og undersøgelse for malaria er vigtig ved uforklaret feber hos personer, som har opholdt sig i endemiske malariaområder.

Jacob Bodilsen

E-mail: jacob.bodilsen@rn.dk

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Sygehus

Ulla Hjort

Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Sygehus

Interessekonflikter:

Referencer

Litteratur

  1. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, red. Mandell, Douglas and Bennett’s principles and practice of infectious diseases. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2010.

  2. Guidelines for the treatment of malaria, 2. udgave. Geneve: WHO, 2010.