Skip to main content

Månedens billede

Thomas Løkkegaard, e-mail: thl@dadlnet.dk, almen praksis, Lyngby & Ulla Hansen Patologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Ugeskr Læger 2014;176:V63918

14. apr. 2014
2 min.

En 70-årig kvinde fik på en turistrejse i Brasilien et kløende element på venstre albue. Patienten havde ikke bemærket noget insektstik og var i øvrigt i velbefindende. Ved objektiv undersøgelse fandtes på

huden over olecranon et ca. 2 cm i diameter stort, infiltreret, erytematøst hudelement med central huddefekt på 3-4 mm, hvorigennem man anede et bevægeligt fremmedlegeme. Elementet blev excideret og sendt til patologisk undersøgelse. Ved mikroskopi fandtes i epidermis en kavitet med dele af en artropod i form af rester af eksoskelet samt ansamlinger af æg beliggende i ovarier. På det foreliggende konkluderede man, at de påviste artropodrester stammede fra en sandloppe (Tunga penetrans).

T. penetrans forekommer hyppigt i Central- og Sydamerika, Afrika og Indien, hvor den udgør et betydeligt helbredsproblem. Loppens livscyklus strækker sig over fem uger. Den 1 mm store hunloppe penetrerer epidermis, således at den posteriore del, abdomen, genitalia externa og anus, er eksponeret. Herefter undergår parasitten en modning, hvorunder den opnår en diameter på ca. 1 cm. Når hunloppen er modnet, producerer og udstøder den æg for til sidst at gå til grunde efterladende et ar. Infestationen kan kompliceres med en lokal bakteriel infektion og i svære tilfælde bakteriæmi, tetanus eller gangræn. Behandlingen er kirurgisk. Patienten skal derudover have tetanusprofylakse.

 

Interessekonflikter:

Referencer

SUPPLERENDE LITTERATUR

Nagy N, Abari E, d’Haese J et al. Investigations on the life cycle and morphology of Tunga penetrans in Brazil. Parasitology Res 2007;101(suppl 2):233-42.