Content area

|

Mange forskellige barrierer vanskeliggør seponering af uhensigtsmæssig medicin

Der er behov for nye redskaber og tilgange, som kan understøtte seponering af uhensigtsmæssig medicin i almen praksis.
© Seponeringsprocessen.
Forfatter(e)
Redaktionen

Mange patienter med flere samtidige kroniske sygdomme (multisyge) udgør en stigende andel af patienterne i almen praksis. De risikerer at få en medicinering, som har negative følger for deres livskvalitet og kan føre til unødige sundhedskontakter. Høj et al gennemgår fremgangsmåden ved seponering af unødig medicin hos disse patienter med fokus på barrierer for seponering hos både patienten selv og lægen. De konkluderer, at almen praksis ikke selv kan løse problemet, og opfordrer til, at også sekundærsektoren har fokus.

Læs statusartiklen
Seponering af uhensigtsmæssig medicin i almen praksis
Kirsten Høj, Anna Mygind, Signe Livbjerg & Flemming Bro

Right side

af Larry Højgaard Kristiansen | 11/11
1 Kommentar
af Sven Refslund Poulsen | 09/11
3 kommentarer
af Christian Crüger | 06/11
1 Kommentar
af Anders Christiansen | 05/11
1 Kommentar
af Thamilini Umaramanan | 05/11
2 kommentarer