Skip to main content

Manglende synkronisering af ure på danske skadestuer og i danske ambulancer

Mikkel Brabrand1, Susanne Hosbond2, Dan Brun Petersen3, Alice Skovhede1 & Lars Folkestad4 1) Medicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 2) Kardiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital 3) Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland 4) Endokrinologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

28. sep. 2012
2 min.


INTRODUKTION

Når patienter overgår fra ambulancebehandling til behandling på sygehusene, overgives information om den præhospitale behandling. I mange tilfælde er den præcise tidsfastsættelse ikke vigtig, men i udvalgte situationer er det imperativt, at tidspunkter er korrekte. Hvis tidsangivelserne i rapporten fra ambulancepersonalet er angivet ud fra et ur, som ikke er synkroniseret med uret, som anvendes på hospitalet, er der risiko for, at tiden kan både over- og underestimeres. Dette kan udgøre et problem i klinikken, men også i forskningsmæssige sammenhænge. Vi har derfor undersøgt, om ure i skadestuer og ambulancer er synkroniseret.

MATERIALE OG METODER

Vi anvendte et atomur på internettet som referencetid. Vi sammenlignede ure i genoplivningsrum i to skadestuer i Danmark samt ure indbygget i defibrillatorer i ambulancer fra to ambulancestationer med referencetiden.

RESULTATER

Vi fandt fire vægure og et ur i en defibrillator i skadestuen ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg samt to vægure, to ure i telefoner og i to defibrillatorer i skadestuen ved Sygehus Lillebælt Kolding. Urene i Esbjerg afveg mediant med minus tre minutter og i Kolding med mediant minus 30 sekunder.

Urene i defibrillatorerne i 11 ambulancer afveg mediant med minus 45 sekunder.

Den maksimale afvigelse mellem to ure var på 19 minutter og fem sekunder, og den maksimale afvigelse mellem et vægur i en skadestue og en defibrillator i en ambulance var på fem minutter og 22 sekunder.

KONKLUSION

Urene i to skadestuer og i defibrillatorerne i 11 ambulancer var ikke synkroniseret. Vi fandt en maksimal afvigelse mellem et ur i en skadestue og i en ambulance på fem minutter og 22 sekunder.

DANISH MEDICAL JOURNAL: Dette er et resume af en originalartikel publiceret på danmedj.dk som Dan Med J 2012;59(10):A4512