Content area

|
|

Manglende synkronisering af ure på danske skadestuer og i danske ambulancer

Forfatter(e)
Mikkel Brabrand1, Susanne Hosbond2, Dan Brun Petersen3, Alice Skovhede1 & Lars Folkestad4 1) Medicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 2) Kardiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital 3) Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland 4) Endokrinologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg


INTRODUKTION

Når patienter overgår fra ambulancebehandling til behandling på sygehusene, overgives information om den præhospitale behandling. I mange tilfælde er den præcise tidsfastsættelse ikke vigtig, men i udvalgte situationer er det imperativt, at tidspunkter er korrekte. Hvis tidsangivelserne i rapporten fra ambulancepersonalet er angivet ud fra et ur, som ikke er synkroniseret med uret, som anvendes på hospitalet, er der risiko for, at tiden kan både over- og underestimeres. Dette kan udgøre et problem i klinikken, men også i forskningsmæssige sammenhænge. Vi har derfor undersøgt, om ure i skadestuer og ambulancer er synkroniseret.

MATERIALE OG METODER

Vi anvendte et atomur på internettet som referencetid. Vi sammenlignede ure i genoplivningsrum i to skadestuer i Danmark samt ure indbygget i defibrillatorer i ambulancer fra to ambulancestationer med referencetiden.

RESULTATER

Vi fandt fire vægure og et ur i en defibrillator i skadestuen ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg samt to vægure, to ure i telefoner og i to defibrillatorer i skadestuen ved Sygehus Lillebælt Kolding. Urene i Esbjerg afveg mediant med minus tre minutter og i Kolding med mediant minus 30 sekunder.

Urene i defibrillatorerne i 11 ambulancer afveg mediant med minus 45 sekunder.

Den maksimale afvigelse mellem to ure var på 19 minutter og fem sekunder, og den maksimale afvigelse mellem et vægur i en skadestue og en defibrillator i en ambulance var på fem minutter og 22 sekunder.

KONKLUSION

Urene i to skadestuer og i defibrillatorerne i 11 ambulancer var ikke synkroniseret. Vi fandt en maksimal afvigelse mellem et ur i en skadestue og i en ambulance på fem minutter og 22 sekunder.

DANISH MEDICAL JOURNAL: Dette er et resume af en originalartikel publiceret på danmedj.dk som Dan Med J 2012;59(10):A4512

Reference: 
Ugeskr Læger 2012;174(40):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar