Skip to main content

Massivt pneumopericardium hos et nyfødt barn

Ugens billede.
Ugens billede.

Jan Jóanesarson, e-mail: janjo@rn.dk, Hanne Sortsøe Jensen & Lars Bender Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Ugeskr Læger 2016;178:V68122

3. okt. 2016
1 min.

En 36-årig fødende kvinde i uge 41 + 5 dage fik foretaget akut kejsersnit på grund af et langtrukket fødselsforløb og et stigende skalplaktatniveau. En prænatal fosterskanning havde vist normale forhold fraset en højresidig arcus aorta.

Barnet blev forløst i tykt grønt fostervand og fik straks foretaget laryngoskopvejledt trakealsug. Barnet havde bradykardi og behov for kortvarig hjertemassage. Det blev ventileret via et Neopuff T-stykke, hvilket muliggør manuel indstilling af peak inspiratory pressure og positive end-expiratory pressure. Apgarscoren var 1/1 og 5/8 (fratræk for farve og tonus). En røntgenundersøgelse af thorax afslørede et massivt pneumopericardium. Barnet var da stabilt med aftagende behov for ilttilførsel og uden tegn til tamponade. En akut foretaget ekkokardiografi viste ikke tegn til hæmodynamisk betydende perikardial ansamling, trods dårligt indblik på grund af luftdække. Behandlingen var konservativ. Seks timer senere viste en kontrolrøntgenundersøgelse aftagende luftmængde i perikardiet, og efter to dage var forholdene normale. Mor og barn blev udskrevet i velbefindende efter fem døgns indlæggelse.

Pneumopericardium er en sjælden tilstand, der oftest skyldes mekanisk ventilation og kun bør behandles med perikardiocentese ved tamponade [1].

Interessekonflikter:

Referencer

LITTERATUR

  1. Varano LA, Maisels MJ. Pneumopericardium in the newborn: diagnosis and pathogenesis. Pediatrics 1974;53:941-5.