Skip to main content

Maternel subklinisk thyreoidea-dysfunktion er associeret til risiko for graviditetsbetinget hypertension og svangerskabsforgiftning

Maternel thyreoideafunktion har betydning for graviditetsforløb. Et nyt studie viser en sammenhæng mellem subklinisk thyreoideafunktion og øget risiko for svangerskabsforgiftning.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

24. maj 2022
2 min.

Graviditetsbetinget hypertension og svangerskabsforgiftning kan medføre sygdom hos både mor og foster/barn. En ny metaanalyse har samlet individuelle patientdata fra 19 kohortestudier på 46.528 uselekterede gravide kvinder om maternel thyreoideafunktion og risiko for udvikling af hypertensive tilstande i graviditeten.

Overlæge, dr.med. Jacob Alexander Lykke, Obstetrisk Afdeling, Københavns Universitetshospital – Rigshospitalet, kommenterer: Studiet viser, at selv subklinisk hypotyreose øger risikoen for præeklampsi, men ikke gestationel hypertension, med en optimal TSH-koncentration omkring 1,3 mI U/l. Sådan en U-formet risikoprofil er velkendt fra flere discipliner, bl.a. lægevidenskab og økonomi, og kan kaldes et »guldlokprincip«: ikke for varmt, ikke for koldt, men lige tilpas. En mulig årsag til sammenhængen kunne ligge i samspillet mellem thyreoideahormonerne og endotelfunktionen, som i den tidlige del af graviditeten er essentiel for placentas udvikling og i den sene del for udviklingen af manifestationerne af præeklampsi.

Man skal dog være opmærksom på kausaliteten i sådanne studier: Subklinisk hypotyreose er også associeret til alder og hjerte-kar-sygdomme – som også er associeret til risiko for præeklampsi – og muligheden for »omvendt kausalitet«, hvor selve den begyndende præeklampsi påvirker thyreoidea, er også en mulighed. Samtidig har tidligere studier vist, at behandling med levothyroxin til subklinisk hypotyreose kan øge risikoen for præeklampsi. Man skal således mane til besindighed: Denne metaanalyse er interessant, ikke til at initiere behandling, men derimod til at designe nye og større studier, der kan afdække kausalitet og behandlingseffektivitet.

Toloza FKJ, Derakhshan A, Männistö T et al. Association between maternal thyroid function and risk of gestational hypertension and pre-eclampsia: a systematic review and individual-participant data meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022:10(4);243-52.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen