Content area

|

Medfødt hjertesygdom og nonkardiel kirurgi

Optimalt perioperativt forløb kræver indgående forståelse af patientens hæmodynamik, som ofte kun kan opnås ved en multidisciplinær tilgang på tværs af hospitaler.
Colourbox
Forfatter(e)
Redaktionen

I Danmark har vi over de sidste årtier set en betragtelig stigning i prævalensen af voksne patienter med medfødt hjertesygdom. Disse patienter kan have øget risiko for død i forbindelse med nonkardiel kirurgi. Statusartiklen af Poulsen et al præsenterer en model til stratificering og visitation med henblik på at identificere højrisikopatienter og optimere det perioperative forløb. Forfatterne konkluderer, at for patienter med mere komplekse hjertefejl er multidisciplinær planlægning og samarbejde på tværs af hospitaler af afgørende betydning.

Læs statusartikel
Præoperativ risikovurdering af patienter med medfødt hjertesygdom ved nonkardiel kirurgi
Jesper Brøndum Poulsen, Klaus Juul, Annette Schophuus Jensen et al

Right side

af Maria Therese Rasmussen | 22/06
2 kommentarer
af Mads Bisgaard Bengtsen | 21/06
2 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 20/06
1 Kommentar
af Frederik Vilhelm Koch Federspiel | 20/06
9 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 19/06
2 kommentarer
af Allan Birger Horn | 18/06
2 kommentarer
af Søren Visby | 14/06
2 kommentarer
af Rasmus Philip Nielsen | 13/06
2 kommentarer