Content area

|
|

For meget ilt til akut syge patienter er skadeligt

Metaanalyse baseret på over 16.000 akut syge patienter viser, at for liberal ilttilførsel er associeret til signifikant højere mortalitetsrisiko.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

I den kliniske hverdag giver vi iltbehandling til mange akut syge patienter. Der er ingen tvivl om, at iltbehandling er livreddende, men en for liberal administration af ilt kan føre til hyperoxæmi (defineret som arteriel ilttension på over 13,3 kPa), som kan have uhensigtsmæssige bivirkninger blandt andet som følge af dannelse af de stærkt reaktive iltradikaler. En ny metaanalyse baseret på 25 randomiserede undersøgelse med over 16.000 patienter sammenligner prognosen blandt patienter, som fik liberal iltbehandling, hvor man tilstræbte en høj perifer arteriel iltmætning (typisk over 96%), med patienter, som fik en mere konservativ iltbehandling. Forfatterne konkluderer, at de har højkvalitetsevidens for, at den liberale ilttilførsel var associeret til en ca. 20% højere dødelighed under indlæggelsen og 10-14% højere dødelighed i månederne efter udskrivelsen.

Professor Bodil Steen Rasmussen, Aalborg Universitetshospital, kommenterer: »Metaanalysen understøtter den stigende evidens på området. Hyperoxæmi er forbundet med øget mortalitet hos den akut syge patient, men det er fejlagtigt at konkludere, at evidensen nu er af høj kvalitet. I bedste fald er det lavkvalitetsevidens. Evidensen bør nedgraderes på baggrund af: 1) den meget heterogene patientpopulation med og uden respiratorisk svigt samt meget varierede protokoller for iltbehandling, 2) risiko for bias, idet langt hovedparten af studiet ikke er blindede, 3) studiet, som vægter mest, blev stoppet før tid ved en ikke planlagt interim analyse, 4) risiko for selektionsbias, idet studierne blev udvalgt på basis af outcome of interest, 5) urealistisk nøjagtighed i beregning for mortalitetsmål.

Det er vigtigt at pointere, at der aktuelt er få randomiserede studier af høj kvalitet, og at vi derfor har en begrænset viden om, hvordan iltbehandlingen skal titreres. Spørgsmålet er, hvor konservativ behandlingen skal være. Jeg vil anbefale, at man afventer resultaterne af flere igangværende store randomiserede studier, før specifikke mål for iltsaturation defineres. Indtil da skal klinikerne være opmærksomme på at titrere iltbehandlingen, idet en iltsaturation på 100% næppe er målet for langt de fleste akut syge patienter«.

Chu DK, Kim L H-Y, Young PJ et al. Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA): a systematic review and meta-analysis. Lancet 2018;391:1693-705.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Larry Højgaard Kristiansen | 03/12
6 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 02/12
5 kommentarer
af Ulla Hørding | 30/11
2 kommentarer
af Hans Petter Hougen | 29/11
2 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 29/11
1 Kommentar
af Erik Sloth | 22/11
1 Kommentar