Skip to main content

Mekanisk lungeklap som behandling til patienter med svær lungeemfysem

Indsættelse af en bronkial »ventil« hos patienter med svær lungeemfysem kan være et alternativ til lungereducerende kirurgi. Et nyt studie tyder på, at behandlingsformen medfører forbedring af lungefunktionen over 24 måneder.

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

2. apr. 2024
2 min.

Lungeemfysem i svær grad kan behandles med lungereducerende kirurgi. Men behandlingen har sine begrænsninger og er ikke uden komplikationer. En ny ventil til indsættelse i bronkierne kan mindske hyperinflation hos patienter med emfysem. Et nyt studie har undersøgt effekten af denne behandlingsform over en 24-månedersperiode.

Professor, overlæge Thomas Decker Christensen, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Det er et relativt interessant studie pga. den lange followup (24 måneder). I det publicerede studie er det dog ikke helt klart, hvordan man har bedømt, at der ikke er kollateral ventilation mellem lapperne. Det er vigtigt for at få en optimal effekt af ventilerne. Der er en ret lav incidens af pneumothorax (12%), og det kan måske tilskrives, at der i nogle tilfælde var kollateral ventilation. Der er andre producenter af endobronkiale ventiler på markedet, men der er ikke dog nogen head-to-head-sammenligninger af de forskellige typer af ventiler. Alle randomiserede studier med ventilindsættelse har konsistent vist en forbedring af lungefunktionen og livskvaliteten hos selekterede patienter sammenlignet med optimal medicinsk behandling. Det er dog vigtigt at informere patienterne om, at effekten over tid er aftagende, og behandlingen er ikke uden risici – også i det publicerede studie. Det bliver spændende at se resultaterne af ventilbehandling i en real-life setting uden for de randomiserede studier. Lungevolumenreducerende kirurgi er også en mulighed til selekterede KOL-patienter, f.eks. til dem, som ikke er egnet til ventilbehandling pga. kollateral ventilation«. 

Interessekonflikter ingen.