Skip to main content

Mendelsk randomisering-studie bekræfter vigtigheden af enzymer, som påvirker kolesterolsyntesen

Genetiske varianter, som influerer på to vigtige enzymer for syntesen af LDL-kolesterol, påvirker signifikant risikoen for kardiovaskulær sygdom.

ATP-citratlyase (ACLY)
ATP-citratlyase (ACLY)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

13. apr. 2019
02 min

Statiner virker ved hæmning af hydroxymethylglutaryl-koenzym A-reduktase (HMGCR), som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Et andet vigtigt enzym i biosyntesen af LDL-kolesterol er ATP-citratlyase (ACLY). ACLY kan farmakologisk hæmmes af bempedoinsyre, som på sigt kan tænkes at blive et alternativt lægemiddel til patienter, som ikke kan anvende statiner. Et nyt studie, som inkluderer over 600.000 personer, udnytter teknikken mendelsk randomisering, hvor man på baggrund af viden om gener, som påvirker HMGCR og ACLY, opdeler deltagerne i grupper med henholdsvis høj og lav aktivitet af de to enzymer – såkaldte genetiske scorer. På den måde efterligner forskerne effekten af statiner og bempedoinsyre. Genetiske scorer for begge enzymer var signifikant associeret til både LDL-kolesterolniveauet og til risikoen for kardiovaskulær sygdom, men ikke til risikoen for cancer.

Professor Børge Grønne Nordestgaard, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: ”Dette studie viser elegant, at uanset, hvordan LDL-kolesterol sænkes via genetisk sænkning af enzymaktivitet, så medfører det livslang nedsat risiko for kardiovaskulær sygdom svarende til, hvor meget LDL-kolesterol sænkes. Den anden store nyhed er, at vi sikkert inden for en kort årrække vil få adgang til endnu et effektivt LDL-kolesterolsænkende lægemiddel i form af bempedoinsyre. Mendelsk randomisering repræsenterer naturens eget randomiserede studie. Ligesom i randomiserede kontrollerede studier er der ingen problemer med indflydelse af livsstilfaktorer på resultaterne. I dag udvikles ny medicin oftest helst kun, hvis der er genetisk evidens fra mendelsk randomisering for, at enzymhæmning fører til livslang mindre sygdom uden tegn på bivirkninger. Sidstnævnte er i dette studie anvendt til at vise, at LDL-kolesterolsænkning livslangt via blokade af HMGCR eller ACLY ikke fører til mere cancer”.

Ference BA, Kausik KR, Catapano AL et al. Mendelian randomisation study of ACLY and cardiovascular disease. N Engl J Med 2019;380:1033-42.

Interessekonflikter: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen