Skip to main content

Menopausal hormonterapi og risiko for brystkræft

Et nyt studie bekræfter forhøjet risiko for brystkræft i forbindelse med postmenopausal hormonbehandling.

(Foto: Colourbox)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

30. sep. 2019
2 min.

Den mest effektive behandling af klimakterielle symptomer er systemisk tilførsel af eksogent østrogen, som hos kvinder med uterus kombineres med gestagen for at beskytte endometriet mod den proliferative effekt af østrogen. En ny metaanalyse er foretaget på individniveau af sammenhæng mellem postmenopausal hormonbehandling med henholdsvis østrogen og kombinationen østrogen/gestagen og brystkræft med over 100.000 postmenopausale kvinder, som havde udviklet sygdommen. Det store datamateriale har givet mulighed for at udregne både den relative og den absolutte risiko, der er forbundet med hormonbehandling, herunder varighed af hormonbehandling og risikoen hos de kvinder, som nu er stoppet, men som tidligere har fået postmenopausal hormonbehandling. Forfatterne konkluderer, at både systemisk postmenopausal hormonbehandling og overvægt øger risikoen for postmenopausal brystkræft, men uden additiv effekt af de to risikofaktorer. Forskerne estimerer, at en femårig systemisk kombinationsbehandling medfører en absolut risikostigning på 2%, hvilket svarer til ét tilfælde af brystkræft blandt 50 kvinder, som behandles.

Specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor Pernille Ravn, Odense Universitetshospital, kommenterer: »Tidligere studier har vist tilsvarende resultater, men det er nyt, at resultaterne er så konsistente: Risikoen for brystkræft stiger med behandlingsvarigheden uanset alder allerede efter et års brug, og den øgede risiko holder sig i op til ti år efter endt brug. Sammenhængen gælder også systemisk østrogen alene, og der er en additiv risiko ved gestagen – jo mere gestagen, jo højere risiko. Studiet bestyrker den praksis, vi har i dag: At systemisk hormonbehandling først bør overvejes, når livskvaliteten er svært påvirket. Behandlingen bør gives i kortest mulig tid. Man bør oplyse om risikoen for brystkræft, og behandlingen bør jævnligt pauseres for at se, om der fortsat er behov. Studiet viser desuden entydigt, at gestagen bør minimeres ved en cyklisk behandling. Østrogen plus gestagenspiral var således forbundet med en øget risiko for brystkræft på linje med de øvrige kontinuerlige kombinationsbehandlinger. Vaginalt givet østrogen var ikke forbundet med øget risiko for brystkræft, hvilket er vigtigt, da mange kvinder kun mærker klimakteriet som en atrofi af de urogenitale slimhinder«.

Collaborative group on hormonal factors in breast cancer. Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk. Lancet 29. aug 2019 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.