Content area

|
|

Metabotrope glutamatreceptorer: Induktion og modulering af excitotoksicitet

Forfatter(e)
Stud.med. Morten Blaabjerg: Forf.s adresse: Anatomi og Neurobiologi, Winsløwparken 21, st., DK-5000 Odense C. E-mail: mblaabjerg@health.sdu.dk Forsvaret fandt sted den 21. november 2003. Bedømmere: Christian Thomsen, Lars Sundström, England, og Søren Sindrup. Vejleder: Jens Zimmer Rasmussen.

Ph.d.-projektet er udført ved Anatomi og Neurobiologi, Institut for Medicinsk Biologi, Syddansk Universitet, Odense.

Formålet med ph.d.-projektet var at undersøge gruppe I metabotrope glutamatreceptorers (mGluR'er) rolle i gluta- matreceptormedieret nervecelledød, udløst ved tilførsel af excitotoksiske doser af N -methyl-D-aspartat (NMDA), her- under hvilke undertyper af mGluR'er, der er involveret, og hvordan de virker bl.a. i samspil med andre glutamatreceptorer.

Studierne blev udført på dyrkede skiver af rottehjernens hippocampus, hvor den inducerede degeneration af nerveceller blev kvantitativt visualiseret gennem optag af propidium-iodid, suppleret med forskellige immunhistokemiske farve-metoder. Den synaptiske funktion af de undersøgte gluta- matreceptorer blev studeret med elektrofysiologiske tek- nikker og ekspressionudvalgte gener monitoreret med cDNA-gene arrays.

Studiet viste, at aktivering af mGluR'er kan inducere, potentiere og beskytte imod nervecelledød, alt efter hvornår receptorerne bliver aktiveret i forhold til den excitotoksiske læsion. Aktivering af receptorerne samtidig med NMDA medførte en potentiering af celledøden, mens en aktivering af receptorerne før NMDA-tilførslen førte til beskyttelse af cellerne. Denne beskyttelse medførte ændringer i funktionen af NMDA-receptorer og i ekspressionen af 33 gener. Hæmning af gruppe I mGluR'er førte ligeledes til neuroprotektion i en eksperimentel model med ilt-glukose-deprivering, som simulerer iskæmisk celledød.

Det konkluderes, at gruppe I mGluR'er, afhængig af tidspunktet for aktivering, har en forskellig effekt på glutamatreceptormedieret nervecelledød, og således er interessante mhp. modulering af denne efter cerebral iskæmi.

Reference: 
Ugeskr Læger 2003;165(48):
Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer