Skip to main content

> BMJ

Metal-metal-resurfacing (MMR)-hoftealloplastik anvendes især hos yngre og aktive patienter. MMR-hoftealloplastik har en længere levetid end proteser lavet af f.eks. keramik eller plastik. Komplikationer i form af en øget forekomst af collum femoris-frakturer, pseudotumordannelse omkring implantatet samt høje koncentrationer af kobolt og krom i blod og urin har dog sat spørgsmålstegn ved deres anvendelse.

Ved at anvende nationale registre udførte engelske forskere et retrospektivt kohortestudie, hvor de sammenlignede mortaliteten hos voksne patienter, som havde osteoartritis og fik indsat en primær MMR-hoftealloplastik, med mortaliteten hos patienter, som fik indsat en standard cementeret eller ucementeret total hoftealloplastik, i perioden 1999-2012. Patienter med bl.a. frakturer og cancer blev ekskluderet. I alt blev 7.437 patienter, som havde fået MMR-alloplastik, matchet med 22.311 patienter, som havde fået cementeret total hoftealloplastik. Derudover blev 8.101 patienter, som havde fået MMR-alloplastik, matchet med 24.303 patienter, som havde fået ucementeret total hoftealloplastik.

Tiårsmortaliteten var 3,6% hos patienter, som havde fået MMR-alloplastik, vs. 6,1% hos patienter, som havde fået cementeret total hoftealloplastik, og 3,0% hos patienter, som havde fået MMR-alloplastik, vs. 4,1% hos patienter, som havde fået ucementeret total hoftealloplastik. Overlevelseschancen var dermed signifikant bedre hos patienter, som havde fået MMR-alloplastik, henholdsvis hazard ratio på 0,51 (95% konfidens-interval (KI): 0,45-0,59) og 0,55 (95% KI: 0,47-0,65).

Forfatterne konkluderede, at patienter, som har osteoartritis og får indsat MMR-hoftealloplastik, lever længere. Der er et behov for validering i andre kohorter.

1. reservelæge, Stig Storgaard Jakobsen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Kan der være tale om en beskyttende effekt ved metal-mod-metal-resurfacing hofter, eller er der alene tale om konfounding? Metal-mod-metal-resurfacing hofterne beskytter i det ovenstående studie imod død på grund af kræft, iskæmisk hjertesygdom, pneumoni og bronkitis. Det er en overraskende positiv sidegevinst ved en kunstig hofte, men spørgsmålet er, om studiet korrigerer for alle relevante konfoundere«.

Referencer

  1. Kendal AR, Prieto-Alhambra D, Arden NK et al. Mortality rates at 10 years after metal-on-metal hip resurfacing compared with total hip replacement in England: retrospective cohort analysis of hospital episode statistics. BMJ 2013;347:f6549.

  2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24284336