Skip to main content

Metformin reducerer kun i ringe grad BMI hos overvægtige børn og unge

Redigeret af Jacob Pontoppidan Thyssen, jacob.pontoppidan.thyssen@regionh.dk

3. feb. 2014
2 min.

> JAMA Pediatrics

Amerikanske forskere har netop foretaget en systematisk gennemgang af publicerede randomiserede kliniske studier, hvor man har undersøgt effekten af metforminbehandling til overvægtige børn og unge. I alt 14 studier med 946 børn og unge i alderen 10-16 år og med et body mass index (BMI) mellem 26 og 41 kg/m2 blev inkluderet. Børnene måtte ikke have diabetes.

I en samlet analyse reducerede metforminbehandling (1-2 g pr. dag) signifikant BMI efter seks måneder i forhold til baseline (−1,38; 95% konfidens-interval: −1,93 til −0,82). Reduktionen i BMI var dog ikke signifikant efter 12 måneder. Samlet set reducerede metforminbehandling BMI med mindre end 5% i forhold til placebo eller anden intervention. Effekten af metforminbehandling var muligvis størst hos børn med BMI > 35 samt hos børn under 12 år.

Overlæge og forskningsleder Jens-Christian Holm, Enheden for overvægtige børn og unge/Den danske biobank for overvægtige børn og unge, Holbæk kommenterer: »Den 18. juni 2013 deklarerede American Medical Association (AMA) overvægt som en sygdom, som har vide potentielle implikationer. En af dem er, at der nu opstår et ønske, et behov og et krav om, man skal behandle svær overvægt seriøst i den medicinske verden. Behandling med metformin viser ikke overraskende, at der kan opnås et vægttab efter seks måneder efter behandlingsstart. Vægttabet er dog er beskedent og i øvrigt ikke signifikant efter 12 måneder. Når dette ikke er overraskende, er det fordi, man ved, at fedtmassen = energimængden nøje reguleres af leptinaksen, og at dette hormons fornemste opgave er at sikre tilstrækkelig med fedt = energi i kroppen til de til enhver tid kommende udfordringer (eksempelvis vintre i naturen). Behandlingen af overvægt er således særdeles kompleks og skal således søge at optimere alle forhold omkring kost, aktivitet, inaktivitet, spiseforstyrrelser og psykosocial funktion for i det hele taget at kunne lykkes. Med den viden er det ikke overraskende, at behandling med metformin inducerer et signifikant, men beskedent vægttab, og at dette vægttab er indhentet eller genvundet yderligere seks måneder senere grundet de adaptationer, som leptin forårsager som respons på vægttabet.

Referencer

  1. McDonagh MS, Selph S, Ozpinar A et al. Systematic review of the benefits and risks of metformin in treating obesity in children aged 18 years and younger. JAMA Pediatr 2013 Dec 16. doi: 10.1001/jamapediatrics.2013.4200.

  2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24343296