Skip to main content

Metodologisk og prognostisk evaluering af immunhistokemiske estimater af angiogenese i humane karcinomer

Birgitte Vrou Offersen: Birgitte Vrou Offersen

2. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-projektet blev udført under min ansættelse på afdeling for eksperimentel klinisk onkologi, Århus Universitetshospital, fra 1998 til 2001.

Angiogenese, udviklingen af nye kar fra præeksisterende kar, er vigtig for tumors dannelse, vækst og metastasering. Formålet var at udvikle metoder med prognostisk værdi til vurdering af tumorangiogenese.

I to studier om prostatacancer blev immunhistokemiske farvemetoder til påvisning af kar i formalinfikseret, paraffinindstøbt materiale etableret, og forskellige kvantificeringsmetoder blev undersøgt. I tre studier om ikkesmåcellet lungecancer, blærecancer og mammacancer blev estimater af angiogenese undersøgt med MVD (microvessel density) og Chalkley-metoder. Ligeledes blev den vascular endothelial growth factor vurderet. Det sjette studie var en kritisk evaluering af metoderne, hvor flere problematiske forhold blev påpeget.

I prostatacancer var høj, vaskulær tæthed (MVD og Chalkley) associeret med en dårlig sygdomsspecifik overlevelse. I mammacancer var høj Chalkley, men ikke MVD, korreleret med cancerdød. I lungecancer var karestimaterne ikke prognostiske, men en uafhængig prognostisk markør blev identificeret i et alveolært karmønster i 24% af tumorerne. Det alveolære karmønster reducerede den relative

risiko (RR) for død til 40%. I blæretumorerne fandtes en ny, nær sammenhæng mellem kartæthed og grad af inflammation. Høj MVD og intens inflammation var begge signifikante markører for god sygdomsspecifik overlevelse. RR for cancerdød var 0,40, hvis intens inflammation var til stede.

De seks studier har bl.a. påpeget, at invasiv tumorvækst kan ske uden angiogenese, at angiogenese påvirkes af såvel tumor som stromale celler samt at metoderne til estimering af angiogenese bør optimeres.

Forf.s adresse: afdeling for eksperimentel klinisk onkologi, Århus Universitetshospital, 8000 Århus C.

E-post: bvo@oncology.dk

Forsvaret fandt sted den 22. marts 2002.

Bedømmere: Hans von der Maase, Karsten Nielsen og Morten Ladekarl.

Vejledere: Jens Overgaard og Stephen Hamilton-Dutoid.