Skip to main content

Microdialysis for the investigation of gentamicin in bone tissue

Reservelæge Lars Bjørn Stolle: Forf.s adresse: Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus, DK-8200 Århus N. E-mail: stolle@iekf.au.dk Forsvaret fandt sted den 23. april 2004. Vejledere: Johnny Keller, Peter Holmberg-Jørgensen, Magnus Arpi og P er Riegels-Nielsen . Bedømmere: Finn Gottrup, Ebbe Stender Hansen og Ole Simonsen .

4. nov. 2005
2 min.

Formålet med denne ph.d.-afhandling, udført på Aarhus Universitet, var at undersøge om mikrodialysen kan anvendes til måling af gentamicin i knoglevæv. Kendskab til antibiotikas fordeling i perifert væv er vigtigt for en rationel og effektiv behandling af infektioner og i profylaktisk øjemed. Knoglevæv er vanskeligt at høste og svært at analysere. Ved mikrodialyseteknikken bliver en tynd semipermeabel membran anlagt i et væv, hvorefter dialysater kan høstes. Mikrodialysens fordele er at man kontinuerligt måler den frie, ubundne og aktive koncentration af et molekyle efter et relativt atraumatisk indgreb.

I et in vitro-arbejde blev forskellige kalibreringsteknikker for mikrodialysen testet. Alle in vivo-undersøgelser blev udført på grise. I to in vivo-arbejder blev mikrodialysen appliceret på henholdsvis kortikalt og spongiøst knoglevæv, hvorefter gentamicin blev injiceret intravenøst. Herefter blev gentamicin målt ved mikrodialysen og ved knoglebiopsier. Ved sammenligning af de farmakokinetiske parametre fandtes ingen forskel mellem værdierne opnået ved mikrodialysen og knoglebiopsier. I et tredje in vivo-arbejde blev mikrodialysen appliceret på spongiøs knogle med henblik på at måle gentamicin i knogle efter implantation af en Gentacoll-svamp. Modsat den intravenøse indgift afgives gentamicin fra Gentacoll ved lokal diffusion. Resultatet var, at mikrodialysen kunne detektere høje lokale vævskoncentrationer af gentamicin.

Dette arbejde vurderer systematisk mikrodialysens anvendelighed i knoglevæv for måling af gentamicin. Mikrodialysen kan benyttes til farmakokinetiske målinger af gentamicin i knoglevæv efter intravenøs eller lokal applikation.